Een nieuwe wind waait door Frankfurt

Marktrapport

De jaarlijkse vergadering van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank gaat vandaag van start. Ze vormen het grote debuut voor Kristalina Georgieva, de nieuwe Bulgaarse topvrouw van het IMF. Ze nam begin deze maand de fakkel over van Christine Lagarde die iets meer dan 8 jaar lang de plak zwaaide in Washington. Voor een welverdiend pensioen tekent de Française niet. Ze treedt vanaf begin november in de voetsporen van ECB-president Draghi. Hoog tijd om die laatste machtswissel eens onder de loep te nemen.

De kans dat Lagarde vanaf dag 1 haar stempel drukt op het monetaire beleid, is klein. Draghi zorgde vorige maand voor een “afscheidscadeau” dat de krijtlijnen van het ECB-beleid voor minstens enkele maanden vastlegt. Lagarde staat ook te boek als voorstaander om de rentes nog lange tijd laag te houden, maar is wel wat kritischer t.o.v. Draghi’s andere vergiftigde (?) geschenken. In een hoorzitting voor het Europese parlement legde Lagarde meer dan gemiddeld nadruk op de neveneffecten van bepaalde maatregelen. Concreet doelde ze uiteraard op de kosten-batenanalyse van een nog negatievere depositorente. Deels omzeilden Draghi en co dat probleem door de introductie van een getrapt depositosysteem. Laat het duidelijk zijn dat de lat om over te gaan tot extra renteverlagingen onder Lagarde bijzonder hoog ligt.

Behalve sommige beslissingen an sich houdt Lagarde er vermoedelijk een andere visie op na over hoe een beleidsbeslissing tot stand komt. Het is een publiek geheim dat sterke man Draghi en petit comité de blauwdrukken van het beleid bepaalde en die ondanks interne tegenstand doorduwde. Weerstand zal er altijd zijn, maar de publieke rebellie die de pers de voorbije maand overspoelde tegen de doorstart van het aankoopprogramma van activa is ongekend. Historisch is ook het voorbeeld waarbij Draghi in de zomer van 2012 eigenhandig wijzigingen toebracht aan zijn “whatever it takes”-toespraak en daarmee zichzelf bombardeerde tot belangrijkste economische actor van een tijdperk. Lagarde voelt meer voor het consensusmodel dat Draghi’s voorganger en haar landgenoot, Jean-Claude Trichet, sierde. Opnieuw concluderen we hieruit dat Lagarde Draghi’s ongebreidelde versoepelingsdrang niet zal erven.

Wat communicatie betreft, wil Lagarde vooral een brug slaan naar de Europese bevolking. Waar Draghi’s beperkte publieke optredens zich vaak focusten op technische exposés die het monetaire beleid met een haast elitaire waas omwikkelden, wil Lagarde die kennis toegankelijk maken, ook voor wie niet in de Eurotower te Frankfurt huist. Vergelijk haar op dat vlak gerust met huidig Fed-voorzitter Powell, die er in tegenstelling tot zijn voorgangers niet vies van is om af toe wat korter door de bocht te gaan om zijn boodschap te verduidelijken.

Uit de hoorzitting in Straatsburg werd snel duidelijk welke persoonlijke accenten Lagarde wil leggen. In de eerste plaats denken we aan het omarmen van maatschappelijke thema’s. Klimaat staat niet onbegrijpelijk op de eerste plaats. Concreet zal de ECB bijvoorbeeld in de toekomst meer “groene” staats- en bedrijfsobligaties kopen. Daarnaast wil Lagarde het voortouw nemen om de genderbalans in het mannelijke ECB-bastion meer in evenwicht te brengen.

Tot slot nog twee algemene bemerkingen. Waar de focus onder Draghi’s regime lag op monetaire stimulus i.p.v. fiscale steun, hoopt Lagarde die wisselwerking de volgende jaren om te draaien. Monetair beleid in steun van fiscaal beleid en niet omgekeerd. Ze zet hiermee Draghi’s slotrede kracht bij. De Italiaan gaf tussen de lijnen door mee dat zelfs hij aan het einde van zijn Latijn is gekomen wat economische ondersteuning betreft. In dat opzicht is de volgende jaren mogelijk een belangrijkere rol weggelegd voor volgend Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dan voor ECB-topvrouw Lagarde. Die zal zich in eerste instantie toeleggen op een audit van het Europese monetaire beleidskader: van de inflatiedoelstelling over het gevoerde beleid tot de gereedschapskist met beschikbare maatregelen. We vrezen dat één van de conclusies zal zijn dat sommige “tijdelijke” beleidsdaden een onomkeerbaar karakter hebben aangenomen.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.