Weinig goeds achter de Chinese façade

Marktrapport

De VS en China maken zich op voor een nieuwe poging vredespijp-roken. Het belooft opnieuw een stevige partij armworstelen te worden. President Trump gelooft nog steeds in zijn tit-for-tat strategie. Door steeds nieuwe handelsbelemmeringen op te werpen en dreigende taal te gebruiken hoopt hij China op de knieën te dwingen en een gunstige handelsdeal voor de VS te bekomen. Dat zou een persoonlijke triomf zijn in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Trump als keiharde dealmaker zou dan opnieuw op het schild worden gehesen.

Maar werkt die strategie? Dat is al maandenlang de discussie. Alles hangt af van de schade die het wispelturige, maar protectionistische Amerikaanse handelsbeleid veroorzaakt aan de Chinese economie. De cijfers zijn voor veel interpretatie vatbaar. De Chinese economische groei kalft af, maar die evolutie is al veel langer aan de gang en iedereen weet dat officiële Chinese BBP-cijfers (1,6% qoq in Q2) niet altijd de volledige waarheid weerspiegelen. De industriële productie kende een opmerkelijk stevige terugval, maar die beweging hangt ook samen met de Chinese transitie naar een economie gericht op diensten en technologie. De absorptiecapaciteit van de Chinese economie lijkt op dit ogenblik en op het eerste gezicht aanzienlijk, mede dankzij aanzienlijke monetaire en budgettaire stimulus. De cijfers doen vermoeden dat de handelsoorlog China pijn doet, maar van een apocalyptisch scenario is absoluut geen sprake. Dat beeld is belangrijk voor de politieke stabiliteit binnen China.

Toch moeten we ons meer zorgen maken over de Volksrepubliek dan de cijfers doen vermoeden. De Chinese draak brult nog steeds, maar spuwt steeds minder vuur. Allereerst is er de relatie met de buren. China slaagt er voorlopig in een deel van de economische schade af te wimpelen op de Zuid-Oost-Aziatische regio. Die buurlanden zagen als toeleveranciers voor de Chinese fabrieken op korte termijn hun export naar China drastisch terugvallen. Maar China’s imperialistische houding kent steeds meer weerstand in de regio. De kans is groot dat China in de toekomst minder schade kan afwimpelen. Daarnaast stijgen de Chinese schulden in sneltempo, en is de vraag hoe lang China zich binnenlands en internationaal kan blijven financieren. Het overheidstekort stijgt gradueel, en vooral lokale overheden gaan gebukt onder een steeds grotere schuldenlast. Ook de stijging in het aandeel van niet-performante leningen in de financiële sector wijst op toenemende pijn door het handelsconflict, vooral gedreven door een oververhitte vastgoedmarkt en toenemende consumptieschulden. China blijft investeren, maar het investeringstempo daalt, sterk bepaald door de internationale onzekerheid (zie figuur). Daarom vertraagt, bovenop de kortetermijn-tendenzen, het structurele groeipotentieel van de Chinese economie (tot 3% yoy in 2030 volgens de OESO).

Sommigen zien in die trends misschien het grote gelijk van Donald Trump. Door de Chinese economie structureel te verzwakken, vertragen de VS de verdere opmars van de Chinese draak. Maar de prijs is hoog. Het lijkt ook bijzonder onwaarschijnlijk dat China meer dan wat symbolische toegiften wil doen om een nieuw handelsakkoord met de VS te sluiten. Naarmate duidelijk wordt dat China sneller en meer afkoelt, groeit ook de economische schade voor de ganse wereldeconomie. Europa is een pijnlijke toeschouwer bij het Amerikaans-Chinees spektakel. Maar in toenemende mate, en in eerste instantie via de Duitse export, voelen we in Europa de gevolgen van de Chinese problemen. Als de Chinese façade omvalt, zal niet enkel China getroffen worden door de harde realiteit.
 

Chinese investeringen in vaste activa (groei op jaarbasis, %)

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.