CNB vs MNB

Marktrapport

De Tsjechische en Hongaarse centrale bankiers verzamelden eerder deze week. Het contrast tussen beiden was groot. Op basis van (quasi) dezelfde gegevens trokken ze tegenovergestelde conclusies. De situatie lijkt op de spreidstand binnen de Amerikaanse centrale bank (Fed). De ene helft van de Fed-gouverneurs kijkt binnen de eigen landsgrenzen en ziet dat de groei sterk blijft dankzij Joe Sixpack. Geen reden om het beleid te wijzigen, laat staan te versoepelen. De andere helft is bezorgd over de wolken die zich internationaal opstapelen en vreest voor negatieve binnenlandse gevolgen. Beter voorkomen dan genezen en een soepele koers varen. De Tsjechische centrale bank (CNB) bevindt zich in het eerste kamp. De Hongaarse MNB is het tweede.

De CNB vaart al een tijdje een orthodoxe koers. Ze verhoogde de beleidsrente tussen midden 2017 en midden 2019 stelselmatig van 0.05% tot 2%. De Tsjechische groei bleef sterk in het 2e kwartaal (0.7% kw/kw; net als in 1e kwartaal). Details tonen voorlopig enkel een terugval in investeringen. Over de mogelijke negatieve gevolgen van de groeivertraging in de euro zone wordt amper met één woord gerept. De Tsjechische inflatie bevindt zich boven de 2% doelstelling. Er is nog steeds krapte op de arbeidsmarkt, maar de loondruk neemt af. De risico’s rond de inflatievooruitzichten zijn gebalanceerd, maar misschien toch nog net inflatoir. De Tsjechische kroon handelt al een tijdje tussen grosso modo 25.50 en 26, wat een zwakkere CZK-koers is dan de CNB verwachtte. Dat is geen onbelangrijk detail want de onverwacht zwakke kroon was de voorbije twee jaren aanleiding tot een snellere verstrakkingscyclus. Ietwat verrassend stemden gisteren twee van de zeven gouverneurs voor een extra renteverhoging met 25 basispunten. De CNB neemt de bocht die globale centrale bankiers dit jaar namen, van normalisatie tot uitstel of zelfs versoepeling, voorlopig niet. Ze stelt hem zelfs niet in het vooruitzicht. De Tsjechische kroon steeg na de beslissing. EUR/CZK zakt beneden 25.80. Het plafond boven EUR/CZK, rond 26, wordt sterker.

De teneur bij de Hongaarse MNB is anders. De MNB speelde lang freerider in het zog van de soepele ECB. Begin dit jaar bereidde ze de markt voor op de start van een beleidsnormalisatieproces, maar de Hongaren haalden al snel bakzeil. Niet zozeer omdat de Hongaarse economie (1.1% kw/kw in 2e kwartaal) stilviel of omdat de inflatie (3.1% j/j) beneden de 3%-inflatiedoelstelling viel. Wel omdat de ECB de kar keerde en omdat de globale risico’s toenemen. De beleidsverklaring van de MNB besteedt wel meerdere paragrafen aan deze factoren. Ze ziet de inflatierisico’s niet eerder inflatoir omwille van de sterke binnenlandse economie, maar wel disinflatoir omwille van wat buiten de landsgrenzen gebeurt. Daarom trekt de MNB nu definitief de rem op en wordt de normalisatie sine die uitgesteld. Zelfs de zwakke forint wordt niet aangegrepen om de eerste muizenstapjes te zetten. EUR/HUF steeg deze week boven 335, de allerzwakste koers die de HUF ooit liet optekenen. Op korte termijn is een verdere verzwakking de weg van de minste weerstand.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

EUR/HUF: Hongaarse forint verzwakt tot allerlaagste niveau ooit.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.