Amerikaanse consument houdt voorlopig stand

Marktrapport

De herpositionering hoger op de rentemarkt ging vrijdag ongenadig voort. De langetermijnrentes stegen in de Verenigde Staten en de euro zone opnieuw met 10 basispunten. De Duitse en Amerikaanse 10-jaarsrente naderen belangrijke weerstandsniveaus rond respectievelijk -0.40% en 1.94%. Al snel werd duidelijk dat de interne weerstand tegen het nieuwe stimuleringspakket van de ECB groter was/is dan ECB-voorzitter Draghi liet uitschijnen tijdens de vraag-en-antwoordsessie met de pers. De kritiek van onder meer Weidmann, Knot en Holzman klonk scherper dan we gewoon zijn.

Behalve het Europese herpositioneringsverhaal deden ook de Amerikaanse cijfers een duit in het zakje. De Amerikaanse kleinhandelsverkopen stegen in augustus meer dan verwacht: 0.4% m/m vs 0.2% m/m. De cijfers van juli werden opwaarts herzien van 0.7% m/m tot 0.8% m/m. De eerste conclusie na de publicatie van de data luidt dat de Amerikaanse Joe Sixpack standhoudt als motor van de economie. De globale groeivertraging die zichtbaar is in de exportgerichte verwerkende nijverheid besmet de binnenlands gerichte diensteneconomie en arbeidsmarkt nog niet. Consumptie beslaat grosso modo 70% van het Amerikaanse BBP. In het 2e kwartaal van dit jaar was haar aandeel in de groei in absolute termen het grootst sinds 2014. Voorlopig kunnen we de grootste doemberichten over een Amerikaanse recessie dus nog wel even opbergen. Details tonen wel aan dat de stijging van controlegroep aan het laagste tempo gebeurde in de voorbije 6 maanden en dat de kleinhandelsverkopen in 7 van de 13 subcategorieën achteruit gingen. Na de kleinhandelsverkopen veerde een maatstaf voor consumentenvertrouwen naar een steviger dan verwacht herstel in september. EUR/USD testte eerder op de dag de 1.1112 weerstand, maar dook na de cijfers opnieuw onder 1.11.

Investeerders komen onder invloed van de economische cijfers en de acties van centrale bankiers (op globaal niveau) terug op hun mening dat de Amerikaanse centrale bank het monetaire beleid dit jaar nog (veel) moet versoepelen. Actie (renteverlaging met 25 basispunten) op de beleidsvergadering van woensdag is waarschijnlijk, maar daarna is het koffiedik kijken. We gaan ervan uit dat de nieuwe vooruitzichten van de Fed-gouverneurs nog rekening zullen houden met 1 extra preventieve renteverlaging in het laatste kwartaal. Midden augustus dichtte de kortetermijnrentemarkt een scenario van renteverlagingen in september, oktober en december nog een kans toe van 55%. Vandaag is dat nog maar 20% De kans op twee of een renteverlaging(en) bedraagt respectievelijk 50% en 30%.

Vanochtend zagen we een forse beweging op de oliemarkt. De prijs voor een vat Brent ruwe olie steeg van $60/vat tot $66/vat. De beweging komt er na de aanval tegen Saudische olie-installaties. Die schroeven de Saudische productie terug tot minder dan 50%. Het is onduidelijk hoelang de situatie zal aanhouden, maar op korte termijn wordt het tekort opgevangen via Saudische/internationale reserves. De hogere olieprijs (negatieve aanbodschok) heeft weinig tot geen invloed op andere deelmarkten.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

Amerikaanse 10-jaarsrente nadert 1.94% weerstand

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.