Legt Lagarde andere accenten dan Draghi?

Marktrapport

Het bleef gisteren een beetje onder de radar. Christine Lagarde, die op 1 november Mario Draghi opvolgt als voorzitster van de ECB, legde gisteren haar adelbrieven voor tijdens een hoorzitting voor het economisch en monetair comité van het Europese parlement. De parlementsleden/specialisten stelden uiteraard heel wat kritische vragen, maar ze werd goed bevonden voor de job. Het voltallig parlement krijgt later deze maand ook nog zijn zeg.

De hoorzitting was begrijpelijk een politieke evenwichtsoefening. Het was niet de bedoeling dat Lagarde zich nu al openlijk zou mengen in het debat over het nieuwe stimuleringspakket dat volgende week (12 september) van de ECB verwacht wordt. Toch proberen we tussen de lijnen enkele mogelijk nieuwe accenten op te pikken. De, toegegeven beperkte, reactie van de euro en de Europese rentes, suggereren alvast dat ook de markten voelden dat Lagarde mogelijk een iets ander spoor zal volgen dan Draghi, al was het maar omdat de economische en monetaire context ondertussen veranderden.

Lagarde kon niet anders dan bevestigen dat ook zij een doortastend beleid wil voeren om de lage inflatie en ondermaatse groei het hoofd te bieden. Dat beleid zal nog voor langere tijd nodig zijn. Ze kreeg, niet onverwacht, veel vragen van parlementsleden over de neveneffecten van de negatieve rentes en van het onconventionele ECB-beleid in het algemeen (gevolgen voor de spaarders, impact op pensioensector, banken en risico voor financiële overdrijvingen). Dit zijn uiteraard ook de objecties die ECB-leden uit de noordelijke landen aanvoeren tegen een eventuele nieuwe start van het QE-programma. Wij (en blijkbaar ook de markten) hadden alvast de indruk dat ze die neveneffecten van extra versoepeling minder snel wegwimpelde dan we van Draghi gewoon zijn. Verwacht geen bruuske ommekeer, maar toch.

Het is in de eerste plaats de taak van de ECB om de inflatie richting de 2%-doestelling te brengen. In de praktijk komt dat nu de facto ook neer op een politiek om de groei te ondersteunen. In dit verband pleitte Lagarde er (zoals Draghi) voor dat de landen met budgettaire ruimte (Duitsland, Nederland e.a.) die ook moeten gebruiken. De nieuwe voorzitster gaf aan een rol te willen spelen in het klimaatbeleid. Als je dit koppelt aan een pleidooi voor meer samenwerking en coördinatie tussen het fiscale en het monetaire beleid, dan gaan je gedachten stilaan in een richting van een ECB die eventueel (in het kader van haar kwantitatief beleid) via de aankoop van obligaties, Europese klimaatinitiatieven kan helpen financieren.

In eerste instantie (volgende week) zit Draghi nog aan het roer. Er was recent iets wat leek op een soort gecoördineerde kruistocht van de ECB-leden van de noordelijke landen om QE nog niet te herstarten. Draghi heeft dat soort oproepen in het verleden dikwijls vakkundig gecounterd. Mogelijk zijn er wat dat betreft andere tijden op komst. Hoe dan ook, de aandacht voor de neveneffecten en het versterkte pleidooi voor coördinatie tussen fiscaal en monetaire beleid gaven de euro en de Europese rentes gisteren tijdens de hoorzitting alvast een (klein) duwtje in de rug. Vanaf 1 november kan Lagarde iets meer in haar kaarten laten kijken.

 

Figuur - Duitse 10-j rente (lichtjes) hoger tijdens hoorzitting Lagarde. Is er verandering op komst?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

De keerzijde van de arbeidsmarktmedaille

De keerzijde van de arbeidsmarktmedaille

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.