Amerikaans bedrijfsvertrouwen knakt

Marktrapport

Het Institute for Supply Management (ISM) peilt maandelijks naar het bedrijfsvertrouwen onder de Amerikaanse aankoopdirecteurs. Het is een nauw gevolgde indicator omwille van zijn vooruitkijkende karakter en correlatie met de conjunctuur. Vooral de reeks m.b.t. de verwerkende nijverheid is een goede graadmeter. Omwille van Labour Day publiceerde de VS deze deelreeks pas gisteren. Het was voor de Amerikanen echter naar ontwaken van een verlengd weekend …

Het vertrouwen in de maakindustrie gleed in augustus onverwacht uit. Maar er is meer: het cijfer (49.1) viel onder de neutrale 50-grens die overeenstemt met economische nulgroei in de sector. Dat is het laagste niveau sinds januari 2016. Bovendien vertelt het zwakke globale cijfer maar het halve verhaal. In totaal belandden 9 van de 10 deelreeksen onder de 50-grens. Zo tonen de details dat de industrie haar personeelsbestand afbouwt: de deelreeks viel fors terug van 51.7 in juli tot 47.4 in augustus. De oorzaak hoeven we niet ver te zoeken: er wordt namelijk minder geproduceerd (49.5) omdat zowel het binnenland (47.2) als het buitenland (43.3!) de bestellingen fors terug schroeven.

De productie staat wereldwijd onder druk, onder meer het gevolg van de globale groeivertraging en handelsonzekerheid. Ook voor de Amerikaanse aankoopdirecteurs zijn dat de belangrijkste variabelen die de toekomst een almaar grimmigere vorm geven. De onverwacht zwakke data suggereren neerwaartse risico’s voor belangrijke cijfers later deze week (ADP, ISM in de dienstensector, payrolls). We zijn ook benieuwd naar de mening van menig Fed-spreker later vandaag en of het anekdotische ‘Beige Book’ de toch slechte data onderschrijft.

De markt reageerde gisteren gevoelig. Amerikaanse beurzen doken in het rood en de rentes daalden meer dan 5 bps. De dollar kreeg een tik: EUR/USD wiste eerdere verliezen uit en eindigde kortbij maar onder 1.10. Het technische plaatje speelt (voorlopig?) wel nog steeds in het voordeel van de greenback.

Australische groei zwak, maar niet zwakker…

Aan de andere kant van de aardbol ziet men het glas dan weer eerder halfvol. De Australische centrale bank hield gisteren de rentes ongewijzigd op, toegegeven, een historisch lage 1%. Toch klonk de centrale bank in haar beleidscommuniqué niet zo negatief. Ze ziet tekenen van stabilisatie in de huizenmarkt. Dat is belangrijk voor de private consumptie. De inflatoire druk blijft volgens de bank waarschijnlijk ook in de voorzienbare toekomst beperkt, maar ze verwacht wel dat de groei in de komende jaren richting trend zal aansterken. De cijfers vanmorgen toonden alvast een voorzichtig positieve groeidynamiek. Australië groeide tijdens het tweede kwartaal met 0.5% kw/kw. Naar Australische normen geen topprestatie, maar de groei vertraagde op zijn minst niet verder vergeleken met Q1. De Aussie dollar kreeg de afgelopen maanden serieuze klappen. De munt noteert tegenover de Amerikaanse dollar aan niveaus die niet meer gezien werden sinds de financiële crisis al zijn er voorzichtige tekenen van uitbodeming. De markt blijft wel nog steeds de mening toegedaan dat de RBA alsnog verder zal (moeten) ingrijpen om de groeivertraging het hoofd te bieden.
 

EUR/USD: technisch plaatje (voorlopig?) nog in het voordeel van de dollar

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

BoC en RBA trekken optimistische kaart

BoC en RBA trekken optimistische kaart

Europa versterken in de wereld

Europa versterken in de wereld

EUR/USD gaat op zijn elan voort

EUR/USD gaat op zijn elan voort

Dollar kraakt, euro blaakt

Dollar kraakt, euro blaakt
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.