Onzekerheid knaagt aan veerkrachtige Europese groei

Marktrapport

Eurostat publiceerde vandaag tegenvallende cijfers voor de reële economische groei in de eurozone in het tweede kwartaal van 2019 (0,2 % qoq), zeker in vergelijking met de relatief sterke groei in het eerste kwartaal (0,4% qoq). Ook voor enkele afzonderlijke eurozone-landen zijn intussen groeicijfers bekend die wijzen op een algemeen dalende groeitrend in Europa. In België vertraagde de groei tot 0,2% het afgelopen kwartaal. Die groeivertraging komt niet als een verrassing na een kwartaal waarin het handelsconflict tussen de VS en China volop escaleerde, de brexit-chaos nog een versnelling hoger schakelde en de meeste economische sentimentsindicatoren zwakke vooruitzichten opleverden. Eerder gaf ook de ECB aan dat het economisch plaatje verslechtert, wat de basis vormt voor een mogelijke bijsturing in het monetair beleid.

En toch zijn deze cijfers niet rampzalig en wijzen ze geenszins op een doemscenario. De Europese economie blijft duidelijk veerkrachtig ondanks de internationale uitdagingen. Dat blijkt ook uit andere recente cijfers. De werkloosheidsgraad daalde in de eurozone verder tot 7,5% (mei 2019). Het reëel beschikbaar inkomen in de eurozone groeide in het eerste kwartaal met 0,6%. Ondanks de drastische verslechtering in de industriële sentimentsindicatoren stellen we geen drastische daling vast in de industriële productie binnen de ganse eurozone. De trend van de afgelopen maanden is eerder een stabilisering. Ook de constructiesector houdt goed stand, weliswaar met een beperkte productiedaling in mei (0,3%, mom sa). Beide sectoren hebben uiteraard gouden groeijaren achter de rug, en gegeven capaciteitsbeperkingen en krappe arbeidsmarkten is enige stabilisering geen ongezonde correctie (zie figuur).

Tot slot houdt ook de Europese handel goed stand. De stijgende inkomens zorgen weliswaar voor een aanzienlijke importgroei, maar voorlopig houden de exportprestaties goed stand. De export van goederen vanuit de eurozone naar de rest van de wereld groeide tussen januari en mei 2019 op jaarbasis met 5%, terwijl de import in diezelfde periode toenam met 5,2%. De handelsbalans van de eurozone met de rest van de wereld groeide in die periode van 80,5 miljard tot 82,7 miljard euro. De netto-export levert dus nog steeds een positieve groeibijdrage binnen de eurozone. Dat is een verrassende vaststelling. Europa is dan wel geen direct betrokken partij in de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, maar als open economie is ons continent heel kwetsbaar voor de algemene verslechtering in het internationale handelsklimaat.

Op basis van deze recente cijfers kunnen we moeilijk stellen dat de Europese economie het volledig laat afweten. De internationale context veroorzaakt uiteraard uitdagingen, maar er zit nog steeds heel wat veerkracht in de Europese conjunctuurcyclus. De financiële markten lijken te anticiperen op heel onheilspellend nieuws, maar voorlopig zien we dat niet in de cijfers. Helaas blijft de onzekerheid groot, zowel op het handelsfront als rond de brexit. Meer zekerheid blijft een essentiële voorwaarde voor een sterkere en meer structurele groei in Europa.
 

Productie in industrie en constructie in eurozone (Eurostat, sa, index 2015=100)

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.