Eentje om op te volgen: de neushoornobligatie

Marktrapport

Gisteren sierde een opvallend artikel de voorpagina van de zakenkrant Financial Times. Onderwerp: de zwarte neushoorn. Meer bepaald: een waarschijnlijke uitgifte (begin 2020) van een obligatie om het behoud van de dieren te vrijwaren. Investeerders ontvangen een coupon als de populatie neushoorns stijgt over de looptijd van de obligatie. Het percentage hangt af van de grootte van de populatiegroei. Instinctieve reactie: komkommertijd. Toch hechten we belang aan het artikel. We leren dat er dringend maatregelen nodig zijn om de overlevingskansen van de zwarte neushoorn gaaf te houden, maar vooral ook dat de obligatie een zoveelste (laatcyclische?) uiting is van de globale zoektocht naar rendement. Absolute renteniveaus en kredietrisicopremies op overheids- en bedrijfsobligaties zijn zo laag geworden dat investeerders hun horizont verruimen. Eerder haalden we in deze column het succes van de 100-jarige Oostenrijkse overheidsobligatie aan. De neushoornobligatie – die op de koop toe getrancheerd is en zo een rangorde bepaalt voor terugbetaling onder investeerders – of het gemak waarmee Griekenland deze week €2.5 miljard obligaties verkocht op een looptijd van 7 jaar passen in hetzelfde rijtje. Een verre echo naar een periode waarin CDO’s en catastrofe-obligaties (uitbetaling coupons zolang er geen natuurrampen plaatsvinden; welkom in het casino van moeder natuur) hip waren?

Markt gelooft BoC niet

De Canadese centrale bank hield de beleidsrente vorige week ongewijzigd op 1.75%. Gouverneur Poloz probeerde de markt te overtuigen dat het handelsconflict niet tot renteverlagingen zou leiden, maar slaagde niet in zijn opzet. Op basis van de kortetermijnrentemarkt bedraagt de kans op een renteverlaging dit jaar ongeveer 1 op 3. De Canadese 2-jaarsrente (1.5%) zakte na de BoC-vergadering verder beneden de beleidsrente (1.75%). De Canadese dollar verloor terrein onmiddellijk na de persconferentie, maar de beweging werd ongedaan gemaakt door een nog zwakkere Amerikaanse dollar.

BoC Poloz zweert in tegenstelling tot zijn Amerikaanse functiegenoot Powell bij een orthodoxe aanpak in plaats van de verzekeringsstrategie. Concreet verwacht Poloz dat de Canadese inflatie in een handelsconflict zal stijgen omwille van de negatieve aanbodschok en een zwakkere munt (lagere groei, lagere olieprijs). In die context van hoge inflatie moet de centrale bank haar inflatiedoelstelling bewaken eerder dan de economie te bufferen. Powell zweert dan weer bij een renteverlaging als economische verzekering. De expansie draaiende houden is het hoogste doel van de Fed. Ondanks Poloz’ betoog, inclusief sneer naar de obligatie/rentemarkten die de complexiteit van het handelsdispuut niet/fout inschatten, bevatte de beleidsverklaring van de BoC toch enkele verwijzingen naar verhoogde voorzichtigheid. De globale BBP-groei werd neerwaarts bijgesteld voor dit jaar (3% van 3.2%) en volgend jaar (3.1% van 3.2%). De BoC schat de Canadese groei dit jaar in op 1.3% (tov 1.2%) en volgend jaar op 1.9% (tov 2.1%). De risico’s rond deze vooruitzichten liggen in de balans, maar een escalatie van het handelsconflict is het voornaamste, neerwaartse, risico. Die disclaimer kwam meermaals voor in de verklaring en persconferentie.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

Canadese 2-jaarsrente zakt opnieuw weg. Markt gelooft BoC niet

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.