EU en Mercosur keren handelsprotectionisme de rug toe

Marktrapport

Ondanks de wereldwijde context van oprukkend handelsprotectionisme, kiezen de EU en een aantal Latijns-Amerikaanse landen voor een andere strategie: vrijhandel! Na onderhandelingen die zo’n 20 jaar in beslag namen, werd vorige week een handelsakkoord gesloten tussen de EU en Mercosur – het handelsblok van Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay.

Het akkoord omvat een liberalisering van meer dan 90% van de goederenhandel tussen de handelsblokken over een overgangsperiode van 10 jaar. De belangrijkste voordelen voor Europese bedrijven situeren zich in de automobiel-, machinebouw-, chemische en farmaceutische sectoren, waar tot voor het akkoord hoge invoertarieven golden in de Mercosur-landen. Voor kleding en schoeisel wordt het invoerverbod zelfs afgeschaft. De Europese Commissie becijferde dat de besparing van Europese bedrijven op tariefgelden zo’n €4 miljard zou bedragen. Dat is vier keer meer dan de geschatte besparing in het kader van het recente handelsakkoord met Japan.
Anderzijds krijgen de Mercosur-landen preferentiële toegang tot de EU-markt voor rundvlees, ethanol en suiker. Beide partijen engageerden zich ook om hun douaneprocedures te vereenvoudigen en nauwer samen te werken op het gebied van technische voorschriften en standaarden.

Het belang van de handelsstromen met de Mercosur-landen voor de EU is relatief beperkt. In 2018 was het aandeel van de in- en uitvoer van en naar de regio respectievelijk 2,2% en 2,3% in de totale Europese in- en uitvoer. De EU voert voornamelijk machines en toebehoren, chemische producten en transportmiddelen uit naar Mercosur. Omgekeerd bestaan de handelsstromen vooral uit landbouwproducten. Het handelsakkoord kan zorgen voor een toename in de handelsstromen, maar tot een aanzienlijke boost van de Europese bbp-groei zal het waarschijnlijk niet leiden.

Toch zijn er daarnaast nog andere voordelen. De EU zal immers de eerste grote handelspartner zijn die een handelsovereenkomst met het Mercosur-blok sluit. Gegeven de hoge invoerbelemmeringen die de regio hanteert tegenover andere landen, zal Mercosur bijgevolg bedrijven uit de EU een relatief betere toegang tot zijn markt geven. Op die manier zullen Europese bedrijven een first mover advantage hebben. Bovendien zullen bedrijven met een vestiging in de Mercosur-regio, makkelijker onderdelen en andere inputs kunnen invoeren. Hun concurrentiekracht zal dus verbeteren.

De baten van het handelsakkoord zijn dus niet verwaarloosbaar. Toch zal de goedkeuring of ratificatie ervan geen simpele opdracht zijn. Snel na de berichten over het akkoord volgde een stroom van kritiek vanuit verschillende Europese hoeken (landbouwverenigingen, producenten van ethanol,…). Hoewel de Europese Commissie al aangaf de getroffen landbouwers te zullen ondersteunen, zullen belangenverenigingen vanuit de sector de ratificatie in de nationale parlementen ongetwijfeld bemoeilijken. Ook vanuit milieuoogpunt roept de deal controverse op. Men vreest namelijk dat meer veeteelt in de Latijns-Amerikaanse landen zal leiden tot een toename van de ontbossing van het Amazonewoud. Het vinden van een goede balans tussen winnaars en verliezers zal dus essentieel zijn.

Jill Van Goubergen, Economist KBC Groep
 

EU handel met MERCOSUR (goederenhandel, in miljarden euro

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

De keerzijde van de arbeidsmarktmedaille

De keerzijde van de arbeidsmarktmedaille

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.