Lagarde for ECB president!

Marktrapport

De teerling is geworpen. De grote Europese stoelendans leidde gisteren tot een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Dat wordt – onder voorbehoud van goedkeuring van het Europees Parlement – de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen. Maar er lag nog een andere topjob als voorzitter van de ECB voor het rapen. De Franse Christine Lagarde treedt in de voetsporen van Mario Draghi.

De keuze voor Lagarde is noch verwacht noch onbesproken. In september vorig jaar wees ze zo’n carrièreswitch nog van de hand. De keuze voor een van haar landgenoten Coeuré en Villeroy of de Duitser Weidmann was bovendien evidenter, niet in het minst omwille van hun ervaring inzake monetair beleid. Dat Lagarde uitgerekend die ervaring ontbreekt, is een belangrijk punt van kritiek. De voormalige advocate was namelijk onder meer actief in de politiek als minister van Financiën. Ze trad vervolgens in 2011 aan als hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en vervult die functie tot op vandaag. Haar politieke achtergrond maakt van Lagarde wel een goede redenaar, een kwaliteit waarop ze in haar nieuwe betrekking allicht meermaals beroep zal moeten doen.

Christine Lagarde erft van Draghi een centrale bank waarvan het monetair wapenarsenaal uitgeput raakt (is?). De ECB voert nog steeds een uiterst gul beleid met nul- en zelfs negatieve rentes en stevige kwantitatieve versoepeling. Dat de centrale bank haar 2%-doelstelling desondanks bestendig mist, brengt de geloofwaardigheid in het gedrang. De economische donderwolken noopten Draghi enkele weken geleden tot een de facto aankondiging van meer monetaire stimulus. Zijn opvolgster staat zeker niet te boek als een monetaire havik. Maar de ruimte voor verdere versoepeling is beperkt en blijft allicht niet zonder protest. Het vraagt verbaal kunst- en vliegwerk om de ECB op een lijn te krijgen. Lagarde is verder ook een voorstander van een meer fiscaal geïnspireerd beleid door de vermogende lidstaten. Ze porde vorig jaar Duitsland nog in die richting maar kreeg een nul op het rekest. Als ervaren politica kent ze de politieke obstakels die de weg naar fiscale stimulus versperren en weet ze regeringsleiders (achter de schermen) misschien alsnog te overtuigen.

Lagarde neemt het roer van Draghi pas over in oktober. Zeker voor de korte termijn ligt het monetair pad allicht vast. De markten rekenen op een renteverlaging met -10 bpn tegen het einde van dit jaar. Toegegeven, de kans daarop is na Lagarde’s aanstelling toegenomen. Toch stellen we vast dat de rentes vandaag ook aan het lange eind van de curve opnieuw en disproportioneel dalen. Zo duikt de Belgische 10j.-rente onder 0%. In Duitsland gaat de 10j.-rente alweer bijna 3 bpn onderuit en nadert ze stilaan de -0.40% depositorente van de ECB. Het suggereert dat beleggers rekening houden met een langdurig en fors soepeler monetair beleid op langere termijn. De notoir monetair en fiscaal orthodoxe Weidmann was in de recente polls favoriet als nieuw ECB-hoofd. Lagarde bevindt zich ontegensprekelijk eerder aan de andere kant van dat spectrum. Maar loopt de markt met de huidige rentedaling hier wel niet erg ver weg?
 

Figuur - Belgische 10j.-rente duikt onder 0%

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Marktoptimisme op de proef gesteld?

Marktoptimisme op de proef gesteld?

VS en EU kruisen opnieuw de degens

VS en EU kruisen opnieuw de degens
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.