Wordt ‘Strong dollar policy’ verder uitgehold?

Marktrapport

Ze zijn er van vanmorgen dus aan begonnen, de leiders van de 19 belangrijkste economieën en de EU: de G20 top in Osaka. Officieel worden er een reeks mondiaal belangrijke topics behandeld zoals de vergrijzing, technologische ontwikkelingen, klimaat etc…. De facto gaat de aandacht echter vooral naar de verstoorde internationale handel. De Trump-administratie heeft de principes van een multilaterale wereldhandel stevige in vraag gesteld. President Trump denkt dat hij via bilaterale acties t.a.v. individuele handelspartners de macht van de VS beter kan uitspelen. Het is dan ook symbolisch dat de meeste aandacht in de markten (en daarbuiten) uitgaat naar een onderonsje tussen Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi JinPing in de marge van het grote, multilaterale G20-forum.

In het verleden werden op voorhand ook dikwijls grote (markt)analyses gemaakt voor een G20 top, maar kreeg het resultaat maandagmorgen niet meer dan een voetnoot omdat de top een consensusnota opleverde waarin iedereen zich kon vinden, maar met weinig concrete afspraken. Dat zal maandagmorgen allicht anders zijn. De uitkomst van de ontmoeting tussen Xi en Trump zal hoe dan ook bepalend zijn voor de volgende episode in de Sino-Amerikaanse handelsoorlog. Toch blijft de vraag of/in welk mate de G20 voor de markt meer voorspelbaarheid kan brengen in de heersende instabiele/ondoorzichtige context. Zelfs als de ontmoeting tussen Trump en Xi leidt tot een herstart van de onderhandelingen blijven investeerders achter met de vraag of het eventrisico nu echt voor een langere tijd van de baan is. Een Trump in campagnemodus zal waarschijnlijk koud en warm blijven blazen. Dat deed hij overigens vanmorgen al toen hij zich positief toonde over de kansen van de vergadering morgen maar tegelijk niet uitsloot dat er bijkomende sancties komen.

Het permante eventrisico heeft op de markt voor een merkwaardige mix van inertie en stabiliteit gezorgd. De Amerikaanse beurzen zijn hiervan een goed voorbeeld. Zowel in geval van positief als negatief nieuws blijven investeerders terughoudend om hun posities echt ten gronde bij te sturen en zo een grotere trendbeweging op gang te brengen. Morgen kan de wind immers opnieuw uit een volledig andere richting komen. Het alomtegenwoordig eventrisico ondersteunt mogelijk het idee dat de centrale bankiers beter wat te soft dan wat te restrictief zijn. Het is nu niet het moment voor de centrale banken om voor bijkomend (negatief) eventrisico te zorgen. Het idee van preventieve renteverlaging/versoepeling is in die context nog niet zo gek. Of hoe de handelschaos de centrale banken mogelijk toch wat onder druk houdt om eerder wat te soft te blijven en zo de risico-activa onderstutten. Een beetje een alternatieve versie van hoe slecht nieuws (eventrisico) toch ook een beetje goed nieuws blijft voor de markten. Wat ook de uitkomst is, de kans blijft groot dat deze reactiefunctie ook na het weekend overleeft.

Voor de wisselmarkt (de dollar) kijken wel uit of er toch niet iets verandert. Recent gaf Trump bij verschillende gelegenheden aan dat hij vindt dat verschillende landen een munt artificieel zwak houden ten aanzien van de dollar. De VS heeft een formeel kader om na te gaan of landen hun munt manipuleren. Tot nu werd niemand hiervan formeel beschuldigd, maar een aantal staan wel op de ‘watchlist’ en de criteria kunnen aangescherpt worden. Als de VS hier de druk wil opdrijven is de G20 hiervoor het ideale forum. Ook hier is alles een kwestie van gradatie. Als de VS de klassieke ‘strong dollar policy’ opnieuw wat verder zou uithollen, kan de markt dit thema wel oppikken en op termijn verder wegen op de dollar.
 

Figuur - USD (handelsgewogen DXY): Duwt Trump de dollar wat verder van de helling?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.