Verdedigingslinie tegen de toorn van Trump

Marktrapport

Het dreigement van President Trump om tariefverhogingen door te voeren op Europese producten, met Europese wagens voorop, bengelt als een zwaard van Damocles boven de Europese economie. Een escalatie van de handelsoorlog richting Europa zou grote schade toebrengen aan de kwetsbare Europese economie en het herstel van de afgelopen jaren een aantal stappen terugzetten.

De Amerikaanse president blijft duidelijk op (handels)oorlogspad. Om de toorn van Trump te vermijden zal Europa bereid moeten zijn om een aantal toegevingen te doen. Europa doet er allicht goed aan om proactief een aantal stappen te zetten en zodoende een verdedigingslinie te bouwen tegen een allesvernietigend tweet-salvo vanuit Washington.

Een aantal pistes liggen voor de hand, maar hebben elk een aanzienlijke marktimpact. Zo zou de EU de tarieven op Amerikaanse invoer kunnen verlagen. De EU-handelsbalans met de VS is immers positief en stijgend (zie figuur). Gegeven de lage tarieven op de meeste industriële producten lijkt de enige zinvolle en kwantitatieve toegeving het schrappen van alle tarieven, behoudens misschien een aantal symbolische uitzonderingen (denk aan culturele producten). Het gevolg is een sterkere importconcurrentie door Amerikaanse bedrijven op de Europese markt. Voor de meeste sectoren en producten die nu al onderhevig zijn aan Amerikaanse concurrentie zal de impact allicht beperkt zijn. Maar het valt niet uit te sluiten dat nieuwe Amerikaanse producten hun weg zullen vinden naar de geliberaliseerde Europese markt. Empirische evidentie rond de impact van handelsakkoorden toont aan dat zeker nultarieven een sterk aanmoedigend effect hebben op nieuwe exporteurs. Amerikaanse importconcurrentie zou dus wel eens uit onverwachte hoek kunnen komen. Het gevolg is een tijdelijk marktverstorend effect, wat uiteraard ook een positieve dynamiek kan in gang zetten binnen Europa. Dergelijke Europese toegeving zal dus niet noodzakelijk negatief zijn. Zeker niet wanneer de Europese toegevingen ook aanleiding geven tot lagere Amerikaanse invoertarieven voor Europese producten. Bovendien is deze denkpiste niet louter theorie, want Europese en Amerikaanse diplomaten onderhandelen over een dergelijk scenario.

Een alternatieve toegeving kan bestaan uit een strikter belastingsysteem voor Amerikaanse multinationals. Vele grote Amerikaanse spelers ontwijken immers Amerikaanse belastingen via fiscale constructies in Europa. Binnen de internationale strijd voor een meer rechtvaardig belastingsysteem en tegen een race-to-the-bottom in belastingconcurrentie zou een dergelijke Europese geste mooi kunnen worden verpakt als een fiscale correctiemaatregel. De economische impact op Europa is beperkt, maar de voordelen voor de Amerikaanse economie en schatkist kunnen aanzienlijk zijn.

Een derde suggestie is het opzetten en intensifiëren van economische en technologische samenwerking. Een trans-Atlantisch partnerschap versterkt de positie van zowel de VS als de EU in de wereldmarkt waarin de rol van opkomende economieën enkel zal toenemen in de toekomst. Dit moet zeker geen anti-Chinees verhaal zijn, maar wel een positieve samenwerking om het innovatiepotentieel van de tandem VS-EU te vergroten. Europa zou zeker kunnen profiteren van doorgedreven samenwerking met de Amerikaanse bedrijfswereld die traditioneel dynamischer en minder rigide is dan de Europese omgeving.

Deze voorstellen geven aan dat er zeker onderhandelingsruimte blijft om de Europees-Amerikaanse handel te vrijwaren van protectionistische maatregelen. Een snel Europees initiatief lijkt de beste verdediging om een zware verstoring in de economie en de markten te voorkomen.
 

EU-US handel (mio euro) (KBC Economics op basis van Eurostat)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Dollar kraakt, euro blaakt

Dollar kraakt, euro blaakt

Europese relanceplan begin van koehandel

Europese relanceplan begin van koehandel

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Europa een stap vooruit via… belastingen?!

Europa een stap vooruit via… belastingen?!
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.