SNB vs CHF?

Marktrapport

De Zwitserse centrale bank (SNB) hield het monetaire beleid vanochtend ongewijzigd. De depositorente bedraagt sinds januari 2015 -0.75%. De SNB streeft net als de Europese centrale bank (ECB) een 2%-inflatiedoelstelling na, maar de Zwitserse inflatie blijft ondanks een uiterst soepel monetair beleid, net als in de euro zone, hardnekkig laag. Behalve structurele factoren droeg ook de sterke munt hier toe bij. De SNB verwacht dat het algemene prijspeil dit jaar met 0.6% zal toenemen. Voor volgend jaar bedraagt de voorspelling 0.7% en voor 2021 1.1%. Bovendien zijn er vooral neerwaartse risico’s aan dit scenario. De SNB houdt in haar vooruitzichten expliciet rekening met een ongewijzigde beleidsrente gedurende deze periode. De Zwitserse economie kwam tot quasi stilstand in de tweede helft van 2018, maar pikte de draad in het eerste kwartaal opnieuw op. Voor dit jaar verwacht de SNB 1.5% groei. Opnieuw zijn er vooral neerwaartse risico’s, gerelateerd aan het globale handelsconflict.

De SNB had enkele bedenkingen over de Zwitserse frank. Op handelsgewogen basis is die meer dan verwacht gestegen tov de beleidsvergadering in maart. In een breder kader blijft de munt zeer overgewaardeerd, aldus de centrale bank. Het is een publiek geheim dat de SNB nog steeds actief is in de wisselmarkt om een verdere, ongewenste, versteviging van CHF via (verbale) interventies tegen te gaan. Behalve de uiterst lage beleidsrente is het een tweede manier om het monetaire beleid te versoepelen/soepel te houden. EUR/CHF 1.1150/1.12 werd het voorbije jaar in de wandelgangen vaak genoemd als belangrijk ijkpunt. Uiteraard gebeuren de interventies niet in dezelfde mate waarin de SNB tussen 2011 en begin 2015 een bodembewaking doorvoerde van EUR/CHF 1.20.

De (onuitgesproken) vastberadenheid van de SNB om de munt af te remmen zou de volgende weken/maanden wel eens uitgebreid getest kunnen worden. Recente ontwikkelingen spelen in het voordeel van CHF/nadeel van EUR. Zwitserland wordt als land met een groot financieringsoverschot gezien als toevluchtsoord bij globale risicoaversie. De Japanse yen is een ander schoolvoorbeeld van een veilige haven op de wisselmarkt. De munten hebben aantrekkingskracht in een onzekere internationale context. Een tweede, en vermoedelijk nog belangrijkere factor is het relatieve monetaire beleid tussen de ECB en de SNB. Tot voor kort ging de markt ervan uit dat een (voorzichtige) beleidsnormalisatie door de ECB zou starten voor die van de SNB. Die relatieve verhoudingen zijn omgegooid na vorige week. ECB-voorzitter Draghi zette de deur immers open voor extra versoepeling. Die kan de vorm aannemen van langer betonneren van de beleidsrentes, extra renteverlagingen of een heropstart van het aankoopprogramma van activa. In deze context wordt het voor de Zwitserse frank waarschijnlijk moeilijk om NIET te stijgen tov de euro. De SNB zal verbaal of via (beperkte) interventies aan de bak moeten komen om een breuk beneden EUR/CHF 1.1150/1.12 te voorkomen.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

EUR/CHF 1.1150/1.12 steunzone komt, net als de vastberadenheid van de SNB, onder druk te staan

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Dollar kraakt, euro blaakt

Dollar kraakt, euro blaakt

Europese relanceplan begin van koehandel

Europese relanceplan begin van koehandel

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Frans-Duitse as onderbouwt, maar ondergraaft ook Europa

Europa een stap vooruit via… belastingen?!

Europa een stap vooruit via… belastingen?!
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.