Amerikaanse dollar krijgt het lastig

Marktrapport

De dollar incasseerde gisteren voor het eerst sinds lang een serieuze tik. De Amerikaanse rentes zakten aan het korte eind van de curve nog eens met bijna 10 basispunten. De ISM bedrijfsvertrouwensindicator uit de verwerkende nijverheid kon niet overtuigen. De ISM (52.1) valt terug tot het laagste niveau sinds oktober 2016, maar blijft in tegenstelling tot zijn Europese tegenhanger (PMI) boven het 50-niveau dat economische groei van contractie onderscheidt. Het echte verval kwam na een toespraak van de regionale Fed-directeur Bullard. Hij zei als eerste wat velen al een tijd denken: de tijd is rijp om “binnenkort” de beleidsrente te verlagen. Bullard verwijst naar neerwaartse handelsrisico’s, vertragende globale groei en gebrek aan opwaartse inflatiedruk. De markt schat de kans op Fed-actie op 19 juni in op 20%. Verschillende tenoren van de centrale bank passeren vandaag en morgen de revue op een conferentie in Chicago. We verwachten dat ze verder in hun kaarten zullen laten kijken, maar het voorbeeld van Bullard (nog) niet zullen volgen. We omcirkelen de septembervergadering (18/09) in het rood in onze agenda als mogelijk startpunt van een neerwaartse rentecyclus door de Amerikaanse centrale bank.

Terug naar de dollar. Het verval in USD/JPY was de voorbije dagen het grootst. Behalve een zwakke dollar speelt een sterke yen dankzij zijn statuut als veilige haven. De handelsgewogen dollar (DXY) test het 97-steunniveau. EUR/USD steeg tot het eerste noemenswaardig weerstandsniveau en zet 1.1265 onder druk. Een breuk hoger brengt onmiddellijk 1.14 op de radar. Hoewel de focus recent op de dollarzijde van het muntenpaar gericht is, zou de Europese centrale bank donderdag wel eens tegen wil en dank de trekker kunnen overhalen. We vrezen onmacht bij Draghi en co om de markt te overtuigen dat de centrale bank op korte termijn nog zeilen kan bijzetten om de Europese economie te behoeden van extra handelsschade en de inflatie op te krikken.


RBA twijfelt niet
De Australische centrale bank (RBA) verlaagde de beleidsrente vanochtend zoals verwacht met 25 basispunten tot 1.25%. De RBA worstelt met enkele problemen. Om te beginnen gaan de Australische gezinnen gebukt onder hypotheek gerelateerde schuld. De dalende huizenprijzen maken de situatie er niet beter op. De Australische arbeidsmarkt doet het goed, maar gewenste loonsverhogingen blijven uit. De Australische inflatie bevindt zich beneden de 2%-3% doelstelling. Tot slot zorgt de internationale handelswrevel voor de nodige nervositeit. China is en blijft de grootste afnemer van Australische grondstoffen. Liever voorkomen dan genezen dus, oordeelden gouverneur Lowe en co. En waarschijnlijk een beetje (anticiperen) op de Fed ook. Hoewel de RBA geen concrete richtlijnen meegaf voor het toekomstige beleid, is een nieuwe renteverlaging in de 2e jaarhelft waarschijnlijk. De markt schat de kans voorlopig in op 75%. AUD/USD handhaaft zich voorlopig net beneden 0.70. De renteverlaging was verdisconteerd en de Amerikaanse dollar heeft het lastig. AUD/USD kan in die context opnieuw stabiliseren in het 0.70-0.72 kanaal. EUR/AUD heeft meer stijgingspotentieel.
 

EUR/USD test 1.1265. Breuk effent pad richting 1.14

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Euro profiteert van … ECB versoepeling!!

Euro profiteert van … ECB versoepeling!!

BoC en RBA trekken optimistische kaart

BoC en RBA trekken optimistische kaart

Europa versterken in de wereld

Europa versterken in de wereld

EUR/USD gaat op zijn elan voort

EUR/USD gaat op zijn elan voort
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.