RBNZ bijt de rentespits af

Marktrapport

Het is gebeurd. De centrale bank van Nieuw-Zeeland (RBNZ) zette woensdag het mes in de beleidsrente. Het is daarmee de eerste “grote” economie die de stap zet. Ze verlaagde de rente met 25 basispunten verlaagd tot een nieuw diepterecord van 1.50%. De vorige renteverlaging dateerde al van november 2016.

De beleidsbeslissing kwam niet als een verrassing. Gouverneur Orr masseerde de markten eind maart al in die richting. De RBNZ alludeerde toen op een renteverlaging omwille van de globale groeivertraging en afzwakkende binnenlandse consumptie (onder meer gerelateerd aan de afkoelende huizenmarkt). De aanhoudende groeionzekerheid en de Nieuw-Zeelandse data suggereerden sindsdien niet meteen beterschap. Meer zelfs. De arbeidsmarkt nadert op vandaag volledige tewerkstelling maar volgens de RBNZ ogen de vooruitzichten iets minder rooskleurig. De inflatie, de tweede pijler in het rentebeleid, stelde de afgelopen maanden teleur. Die bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar slechts 1.5% op jaarbasis. De RBNZ streeft naar 2% op middellange termijn en verwacht die min of meer te halen vanaf 2020 (1.9%). Inzake groei stelde de centrale bank de vooruitzichten neerwaarts bij voor het huidige en volgende jaar (2.6% j/j). Ze trok de groei voor 2021 en 2022 op tot respectievelijk 3.1% en 2.5%. Het vooropgesteld rentepad suggereert weinig beweging in de komende jaren. De RBNZ vindt het huidige renteniveau consistent met haar duaal mandaat. Het rijmt met de neutrale houding die ze tijdens de beleidsvergadering aannam. Ze positioneerde zich voorheen aan de softe kant.

De kiwidollar en de Nieuw-Zeelandse rente gingen even onderuit na de beleidsbeslissing maar keerden grotendeels op hun stappen terug. De markt nam sinds eind maart al een stevig voorschot op een renteverlaging. De 10j.-rente tuimelde bijna 15 basispunten en NZD/USD (momenteel rond 0.657) belandde in een neerwaarts kanaal. Legt de neutrale houding van de RBNZ op korte termijn een bodem onder de munt en de rentes

Norges bank

Tijdens de maartvergadering roeide de Noorse centrale bank tegen de stroom in. Ze verhoogde toen de beleidsrente met 25 basispunten tot 1% op basis van sterke groei en inflatie(vooruitzichten). Ze stelde zelfs een nieuwe renteverhoging voorop binnen een termijn van zes maanden. De markten omcirkelden 19 september in het rood. De centrale bank liet de rente vanmorgen dan ook niet onverwacht stabiel. Omdat de economische vooruitzichten sinds maart niet fundamenteel wijzigden en inflatie iets forser oploopt dan verwacht, gaat de centrale bank door met haar graduele beleidsnormalisatie. Gouverneur Olsen verraste in het beleidscommuniqué echter met de timing van die volgende renteverhoging. Die komt er “naar alle waarschijnlijkheid” al op 20 juni.

De Noorse kroon profiteert van de sneller dan verwachte rentesteun maar een fors herstel blijft voorlopig uit. EUR/NOK noteert momenteel rond 9.8, iets lager dan het openingsniveau. De markt wacht mogelijk enkele cruciale data (CPI morgen, BBP volgende week) af vooraleer de Noorse kroon, recent terug onder druk door de dalende olieprijs, terug te omarmen. Eerst (de data) zien, dan (de centrale bank) geloven.

Figuur - EUR/NOK: Noorse kroon profiteert maar matig van sneller dan verwachte rentesteun

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.