Orthodoxe CNB verhoogt beleidsrente tot 2%

Marktrapport

Uitzonderingen, ze bestaan nog! Na een pauze van zes maanden zette de Tsjechische centrale bank (CNB) haar verstrakkingscyclus gisteren voort met een renteverhoging van 1.75% tot 2%. Ze gaat daarmee in tegen de globale trend van centrale bankiers die het zekere boven het onzekere kiezen. Hoewel… De woorden van Fed-voorzitter Powell echoden door Praag toen voorzitter Rusnok achteraf zei dat de volgende rentebeweging beide richtingen uit kan.

De rode draad doorheen de verstrakkingscyclus van de CNB is een zwakker dan verwachte munt. Die zorgde vorig jaar voor het hoge tempo waaraan de renteverhogingen mekaar opvolgden en was ook gisteren het voornaamste motief voor de CNB-beslissing. In de monetaire race naar de zwakste munt neemt de Tsjechische centrale bank dus een uiterst orthodoxe positie in. Als de monetaire context niet verstrakt zoals gepland via een sterkere munt, zet de CNB via renteverhogingen een tandje bij. Rusnok en Co verwachten dat EUR/CZK dit jaar een gemiddelde koers zal laten optekenen van 25.30. In februari was die voorspelling nog 25. In november vorig jaar zelfs 24.70. Voor volgend jaar schat de CNB EUR/CZK gemiddeld in rond 24.70 (tov 24.80 in februari). Wij verwachten dat de versteviging van de Tsjechische kroon iets sneller kan verlopen en zetten een koers van EUR/CZK 25.20 voorop voor eind dit jaar.

De tweede beweegreden van de CNB is inflatie. In maart steeg de hoofdinflatie tot 3% j/j, ver boven de 2%-inflatiedoelstelling. Sterke loonstijgingen en hoge kerninflatie, die abstractie maakt van volatiele componenten zoals voeding en energie, worden dus gecounterd met een nieuwe renteverhoging. De CNB verhoogde de inflatieverwachting voor midden volgend jaar voorzichtig van 1.9% tot 2%. Gouverneur Rusnok verwacht dat de inflatiedruk zal afnemen ondanks krapte op de arbeidsmarkt, maar sluit een tweede renteverhoging dit jaar niet uit. Dat blijkt ook uit de officiële prognoses voor de kortetermijnrente. Ze suggereren een (laatste?) renteverhoging rond de jaarwende.

Tot slot had de CNB het ook over afgenomen externe risico’s. Gegeven de zwakke mondiale economische indicatoren is die uitspraak opmerkelijk. Gouverneur Hulob verduidelijkte dat de CNB doelt op het worst case brexitscenario dat nipt vermeden werd.

In de tussentijd neemt de CNB een afwachtende houding aan. Tov van een zwakkere munt en hogere inflatie staat immers het economische plaatje. Dat wordt steeds minder rooskleurig. De Tsjechische PMI’s nemen een duik in navolging van die van buurland en belangrijkste handelspartner Duitsland. De PMI voor exportgerichte verwerkende nijverheid zakte in april tot 46.6, het laagste niveau in jaren en onder de 50-grens die expansie in de sector onderscheidt van contractie. De CNB verlaagt de groeiverwachtingen opnieuw, net zoals ze dat in februari al deed. De centrale bank schat de Tsjechische BBP-groei nu in op 2.5% dit jaar (tov 2.9%) en 2.8% volgend jaar (tov 3.0%). Net als Fed-voorzitter Powell, argumenteert Rusnok dat de volgende rentebeweging evengoed een renteverlaging kan worden als de economische toestand verslechtert.
 

Figuur - EUR/CZK: we verwachten dat de Tsjechische kroon opnieuw de bovenhand zal nemen en stellen 25.20 voorop eind 2019

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

BoC en RBA trekken optimistische kaart

BoC en RBA trekken optimistische kaart

Europa versterken in de wereld

Europa versterken in de wereld

EUR/USD gaat op zijn elan voort

EUR/USD gaat op zijn elan voort

Dollar kraakt, euro blaakt

Dollar kraakt, euro blaakt
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.