Powell houdt (voorlopig) voet bij stuk

Marktrapport

Gisteren hield de Fed haar beleidsrente zoals verwacht ongewijzigd (2.25%/2.50%). De Amerikaanse centrale bank verlaagde wel de rente op reserves die banken aanhouden bij de Fed (-5 bpn), maar die ingreep is zuiver technisch van aard.

In de aanloop naar de beslissing bereidde de markt zich eerder voor op een softe communicatie. De rentes en de dollar brokkelden wat af. Die beweging werd nog versterkt door de data gisteren voor de Fed-beslissing. Hierbij viel het selectieve karakter van de marktreactie op. Een sterk ADP arbeidsmarktrapport (+ 275 000 private jobs) werd genegeerd. Even later gingen de rente en de dollar wel lager op een forse daling van het ISM-vertrouwen uit de verwerkende nijverheid.

Het beleidscommuniqué van de Fed leek de markt gelijk te geven in haar ‘selectief softe positionering’. De Fed veranderde nauwelijks iets aan de verklaring. Ze erkende wel dat naast de algemene inflatie nu ook de kerninflatie (duidelijk) beneden de 2%-doelstelling heeft postgevat. De rentes en de dollar zakten verder weg. Aandelenbeleggers zagen zich dan weer gesterkt in hun hoop dat de Fed de groei ter hulp zou komen met een preventieve renteverlaging. De S&P 500 testte de historische top die eerder op de dag al was gezet.
De markt had echter voor haar beurt gespeeld. In de hem eigen droge stijl kwam Fed-voorzitter Powell met een duidelijke boodschap: er is op dit ogenblik geen reden om de rente in de ene of de andere richting bij te stellen. Onder meer de groei van de tewerkstelling en de lonen suggereren dat de Amerikaanse economie goed op koers blijft. De Fed gaat er vanuit dat de terugval in de inflatie tijdelijk is en zich zonder actie van de Fed kan normaliseren. Na die boodschap werden alle suggestieve vragen, om een hint uit te lokken over de richting van de volgende stap in het Fed-beleid, vakkundig afgeblokt. De Fed-voorzitter herhaalde (hoe kan het anders!?) dat de Fed zich niet laat beïnvloeden door druk uit politieke hoek (Trump die een renteverlaging wil). De Fed ziet ook geen significant risico op overdrijvingen in de markten (o.a. beurzen) als gevolg van een eventueel te soepel beleid. Het nieuws was dus dat er tot nader bericht geen nieuws is. Wie er op had ingezet dat Powell en Co de deur op een kier zouden zetten voor een eventuele renteverlaging moest op zijn stappen terugkomen. De rentes en de dollar herstelden. De recordrace van Amerikaanse beurzen botste op winstnemingen.

Van Powell en Co moeten de markten op korte termijn dus niet veel verwachten. We kunnen ons wel niet van de indruk ontdoen dat de markt waarschijnlijk nog wel even asymmetrisch kan reageren. Bij zwakke cijfers kan de roep voor een renteverlaging snel de kop opsteken. Anderzijds zal het nieuws waarschijnlijk lang en consistent sterk moeten zijn om de markt te overtuigen om de hoop op een lagere rente op te bergen. Voor de EUR/USD-verhouding is ook het nieuws uit de euro zone van belang. Op korte termijn is de kans wel groter dat de Amerikaanse munt rentesteun verliest. EUR/USD probeerde recent post te vatten beneden de technische zone 1.1177/87, maar die poging overtuigt niet. Ook na de ‘interventie’ van Powell handhaaft EUR/USD zich in de buurt van 1.12. De dollar heeft het duidelijk moeilijk om zich door te zetten. EUR/USD 1.1110 is een (eerste) solide steun. De payrolls en de Amerikaanse ISM uit de dienstensector vormen morgen het eerstvolgende belangrijke ijkpunt.
 

Figuur - EUR/USD: dollar kan zich niet doorzetten, ook niet na ‘bijsturing’ van Powell gisteren.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.