Amerikaanse vreugde van korte duur?

Marktrapport

Eén zwaluw maakt de lente niet, maar de groeiprestaties van de Amerikaanse economie in Q1 (3,2% kw/kw op jaarbasis) leveren betere vooruitzichten op voor de VS in 2019. De sterke groeivertraging in het vierde kwartaal van 2018 (2,2%) wordt hiermee gecompenseerd. De uitzonderlijke groeiprestatie van het ganse jaar 2018 evenaren (2,9%) wordt onmogelijk. Die kon worden toegeschreven aan de fiscale hervormingen en anticipatie-effecten in het handelsconflict met China.

De details achter de groeicijfers zijn minder rooskleurig. De groeiversnelling is te danken aan stijgende voorraden en een positief netto-exporteffect. De groei in de binnenlandse consumptie en investeringen vertraagde daarentegen. Vooral de tragere consumptiegroei, jarenlang de groeimotor achter de huidige Amerikaanse conjunctuurcyclus, baart zorgen. Ondanks blijvend sterke jobcreatie en verdere loongroei is de Amerikaanse consument voorzichtiger geworden. De consumptie van duurzame goederen daalde zelfs met 5,3%, wat wijst op een zwakker consumentenvertrouwen op langere termijn. De voorzichtige Amerikaanse consument blijkt ook uit de dalende Amerikaanse import, wat op korte termijn een positief groei-effect geeft, maar op langere termijn wijst op een groeivertraging. Voorraadstijgingen zijn eveneens vaak een voorteken van latere groeivertragingen, aangezien hogere voorraden uiteindelijk kunnen leiden tot lagere productie. De sterke exportgroei (3,7%) is zeker een positief element in het verhaal, ondanks de handelsconflicten en de relatief sterke Amerikaanse dollar. Toch is het nog afwachten of hier een seizoen effect, dan wel een structurele trend speelt.

De cijfers zetten vraagtekens bij het Fed-beleid. Ofwel beschouwt de Fed het eerste kwartaal als een tijdelijke heropleving, ofwel dringt de vraag tot verdere normalisatie zich opnieuw op. De markt speelt alvast de eerste kaart. Bovendien zet ook de evolutie in de PCE prijsindex (maatstaf voor inflatie) de afwachtende houding van de Fed kracht bij. De prijsindex die geen rekening houdt met volatiele componenten zoals voeding en energie steeg slechts met 1.3% (kw/kw op jaarbasis), tegenover 1,8% in 2018Q4. Deze prijsevoluties wijzen op een groeivertraging op langere termijn.

De Amerikaanse president Trump was er als de kippen bij om deze groeiprestaties op te hemelen. De vraag is of deze euforie op langere termijn zal blijven. De onderliggende trends van een gematigde consumptiegroei, stijgende voorraden en een zwakkere prijsontwikkeling sterken ons vermoeden dat de Amerikaanse economie later dit jaar zal vertragen. Maar het sterke eerste kwartaal zal helpen om dit jaar een milde groeivertraging te realiseren. Dat kan goed nieuws zijn voor de wereldeconomie die snakt naar positieve stimulansen. Vooral Europa, met de Duitse exporteurs op kop, kan wel varen bij de mooie Amerikaanse nazomer. Het blijft overigens opmerkelijk hoe snel en pijnloos de Amerikaanse economie de internationale onzekerheden absorbeert (waarvoor de VS veelal zelf verantwoordelijk zijn), terwijl het negatieve sentiment de Europese economie in een wurggreep houdt. Vooral de Europese industriële bedrijven ruilden in sneltempo hun ongebreidelde optimisme in voor een pessimistisch toekomstbeeld. Hoe heuglijk het nieuws over de Amerikaanse groei ook is, we blijven voorzichtig over de toekomst van de wereldeconomie. Helaas, mooie liedjes duren meestal niet lang.
 

Figuur - Samenstelling reële Amerikaanse groei (kw/kw op jaarbasis)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

De keerzijde van de arbeidsmarktmedaille

De keerzijde van de arbeidsmarktmedaille

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.