Fed en markten krijgen hun ‘Goldilocks’

Marktrapport

Vorige week gaf de Fed aan dat de derde preventieve renteverlaging moet volstaan om de economie op koers te houden en een verdere job- en loongroei te verzekeren. De markt hoopt wel nog op bijkomende monetaire ademruimte volgend jaar, maar dat zijn zorgen voor later. Met de Amerikaanse payrolls (arbeidsmarktrapport) en het ISM-bedrijfsvertrouwen (verwerkende nijverheid), kregen de Fed en de markten een eerste ‘reality check’.

Vanuit marktoogpunt leverden de data de ‘ideale mix’. Vooraf bestond er behoorlijk wat onzekerheid door een staking bij GM. Toch kwamen er meer jobs bij dan verwacht (128.000 tegen 85.000) en de toename voor september werd opwaarts bijgesteld. De lonen groeiden aan een matige 0.2% m/m en 3.0% j/j. De combinatie van reële loon- en tewerkstellingsgroei blijft goed nieuws voor de bestedingscapaciteit van de Amerikaanse consument. Het ISM-vertrouwen gaf een wat verdeeld beeld. De activiteit in de sector blijft krimpen (48.3) en bleef ook licht onder de verwachting. De onzekerheid over de internationale handel tast de Amerikaanse maakindustrie nog steeds aan. Anderzijds toonden de orders (49.1 van 47.3) en de tewerkstelling voorzichtige tekenen van uitbodeming (47.7 van 46.3).

De markt keek ernaar en zag dat het goed was. Een economie die relatief goed stand houdt met tegelijk matige loon- en prijsdruk. Dat moet zowat de definitie van een ‘Goldilocks scenario’ zijn. De Amerikaanse S&P 500 en de Nasdaq zetten nieuwe recordkoersen neer. De Dow Jones strandde op een zucht. Ook Europese indices zoals de Duitse Dax anticipeerden verder op betere tijden en zetten de hoogste niveaus in meer dan een jaar. De rentes stegen beperkt. Op de wisselmarkt profiteerde de euro meer van dit verhaal dan de dollar.

Voorlopig vallen de dominosteentjes dus op hun juiste plaats. Meer nog dan naar de data, kijkt de markt nu uit naar de geopolitieke hinderpalen die de internationale goederenstromen het voorbije jaar verstoorden (handelsconflict) of dreigden te verstoren (brexit). Er zijn tekenen dat de VS op zijn minst een staakt-het-vuren wil in het handelsconflict met China en mogelijk ook de handelsfricties met Europa (b.v. over de autosector) niet op de spits wil drijven. Verschillende Amerikaanse politici (inclusief president Trump) gaven de voorbije dagen aan dat de eerste fase van een nieuw handelsakkoord mogelijk/hopelijk later deze maand nog wordt afgerond. Een deel van die hoop op een akkoord is ondertussen natuurlijk verdisconteerd. Toch kan het Goldilocks scenario in dat geval nog wel even aanhouden.

We verwachten dat het herstel in dat geval geleidelijk zal verlopen. Immers, door het handelsconflict zijn er goederenstromen verlegd en barrières opgeworpen. Zelfs bij een akkoord, krijgen we geen ‘simpele reset’ naar de vroegere, vooral multilaterale handelsorganisatie. De toekomstige aanpak zal anders blijven verlopen en bedrijven hebben lessen getrokken uit de ervaring van de voorbije jaren. Bepaalde productieplaatsen die vanuit kostenoogpunt misschien optimaal waren, hebben een politieke kostprijs/risico. Het welvaartsverlies dat daarmee gepaard gaat, zal niet volledig of slechts heel langzaam gerecupereerd worden. Eens te meer hoeft dat voor de markten niet per definitie een probleem te zijn. 2020 kan in dat geval een beter jaar worden dan we na een toch wel moeilijke zomer dachten.Blijft natuurlijk dat dit scenario uitgaat van de hypothese data de politici die de handel moeten beheren, er politiek belang in zien om het nieuwe evenwicht te bewaren. Met zoiets als de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan de horizon is die relatieve rust natuurlijk niet geen garantie, maar er is hoop.
 

Figuur - S&P 500: niet te goed, niet te slecht, meer moet dat niet zijn.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Marktoptimisme op de proef gesteld?

Marktoptimisme op de proef gesteld?

VS en EU kruisen opnieuw de degens

VS en EU kruisen opnieuw de degens
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.