The ayes have it

Marktrapport

“The ayes have it”. U leest het goed. De voorzitter van het Britse parlement, John Bercow,
mocht gisterenavond afwijken van de zangerige “the noes have it” die het brexitdebat tot nu domineerden. Met een
bijzonder nipte meerderheid (312-311) stemde het Britse Lagerhuis om een “no deal brexit” bij wet
te verbieden en met een
voorstel van Labour-parlementslid Cooper (315-310) om Brits premier May te verplichten
om Europa tot een nieuw uitstel te vragen voor de brexitdeadline.

Het Britse parlement heeft niet stilgezeten sinds onze vorige brexitupdate (26 maart). Om te beginnen sneuvelde May’s
brexitakkoord eind vorige week een 3e keer. De verliesmarge daalde tot 60 stemmen tov 230 bij de 1e
stemming in januari en 149 bij de 2e stemming in februari. De nijpende deadline noopt meer parlementariërs aan om eieren voor hun geld te kiezen. Liever een zwak akkoord, dan geen akkoord. Daarnaast nam het Lagerhuis
tot tweemaal toe het initiatief in eigen handen om te stemmen over alternatieve
brexitscenario’s, gaande van een relatief harde brexit onder een vrijhandelsakkoord tot een veel zachter
akkoord met toegang tot de Europese eenheidsmarkt. Tot tweemaal vond Westminster
geen meerderheid voor eender welk voorstel. Ondertussen tikt de klok genadeloos verder richting 12 april. May kreeg
van Europa tot volgende week vrijdag om een akkoord te vinden zodat de Britse
scheiding zich kan voltrekken op 22 mei, voor de Europese verkiezingen. De totale binnenlandse impasse
dreef May zowaar in de armen van Labour- en oppositieleider Corbyn. Sinds gisteren onderhandelen beiden over een
nieuw voorstel dat steun moet vinden over de partijgrenzen heen. De verrassende
zet van de Britse premier werd logischerwijs niet op gejuich onthaald bij haar
achterban en legt de diepe verdeeldheid binnen de Tories nog maar eens pijnlijk
bloot.

De hamvraag luidt nog steeds hoe het nu verder moet. In het “beste” geval vinden May en Corbyn een
compromis dat een parlementaire meerderheid krijgt voor 12 april. Zo niet, is
May na de stemming van gisteren afhankelijk van de gratie van Europese
politieke leiders. Een nieuwe korte verlenging, die de Britse voorkeur draagt,
is waarschijnlijk uitgesloten. Het Europese geduld is meer dan op. Een langere verlenging, inclusief
Britse deelname aan de Europese verkiezingen, ligt steeds meer in pole
position. Nadien liggen alle opties opnieuw open, gaande van een referendum over nieuwe verkiezingen of een
nieuw akkoord tot het terugtrekken uit artikel 50.

Het Britse pond handelt sinds de charge begin dit jaar al meer dan een maand tussen
0.85 en 0.87. Er treedt een soort brexitmoeheid op. De inactiviteit na de parlementaire stemming gisteren
om een no deal te vermijden suggereert dat markten reeds met dit scenario rekening
houden. Als de catastrofe na 12 april affectief vermeden wordt, is het verdere
stijgingspotentieel van het pond dan ook waarschijnlijk eerder beperkt. Na verloop van tijd kunnen winstnemingen
EUR/GBP opnieuw in de gekende handelsband tussen grosso modo 0.87 en 0.90 brengen.
Als de EU weigert in te stemmen met een verdere verlenging en de deur sluit na
12 april, zullen veel investeerders tegenvoets gepakt worden. In dat geval verwachten we dat
EUR/GBP de cyclische toppen rond 0.95 kan opzoeken.

Figuur - EUR/GBP: markt verdisconteert positieve brexituitkomst

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.