Amerikaanse economie blijft veerkrachtig

Marktrapport

De Amerikaanse hoogconjunctuur is op weg naar een historisch lengterecord. Toch sputtert de Amerikaanse groeimotor. De consensusverwachting is momenteel dat de Amerikaanse economie zal vertragen gedurende 2019 en de volgende jaren. Daarmee volgt en bepaalt de Amerikaanse economie de internationale conjunctuurtrend. Een afkoeling in de Amerikaanse economie is economisch logisch na de lange expansieperiode. Het zou tevens een gezonde correctie zijn om te vermijden dat de Amerikaanse economie te sterk zou expanderen om vervolgens een harde landing te maken. Niettemin blijven er vele positieve elementen in de Amerikaanse conjunctuur die momenteel aangeven dat zelfs de laat-cyclische periode in de Amerikaanse economie nog altijd een mooi groeiverhaal zal inhouden.

De Amerikaanse economie heeft een bijzonder sterk 2018 achter de rug. Met 2,9% reële bbp-groei laat de VS de andere westerse economieën ver achter zich. In het bijzonder valt de desynchronisatie met de Europese conjunctuur op. Terwijl de Amerikaanse economische groei versnelde in 2018 tegenover 2017, kende Europa een duidelijke terugval. De Amerikaanse performantie werd ondersteund door de fiscale stimulus van de Trump Administration, maar kon ook profiteren van anticipatie-effecten in de handelsoorlog. Vooral in het tweede kwartaal van 2018 deed de Amerikaanse export het uitzonderlijk goed. Beide effecten zijn tijdelijk en zullen in 2019 zijn uitgewerkt. Dat verklaart op zich al waarom 2019 een lagere groei zal kennen.

In het groeiverhaal van de Amerikaanse economie speelt de arbeidsmarkt een centrale rol. De Amerikaanse werkloosheid heeft sinds de financiële crisis een indrukwekkende daling achter de rug. Met een werkloosheidsgraad van 3,8% (februari) spreken we in theorie van een volledige tewerkstelling. Toch bleef de jobcreatie de afgelopen maanden aanhouden, weliswaar met een teleurstelling in februari (slechts 20.000 jobs). Later deze week zal duidelijk worden of maart een herstel opleverde. Ondanks de goede werkloosheidscijfers en sterke jobcreatiecijfers, heeft de Amerikaanse arbeidsmarkt nog altijd een groeipotentieel. De participatiegraad steeg immers nauwelijks de afgelopen jaren en is bovendien niet uitzonderlijk hoog in vergelijking met andere westerse landen (zie figuur). Met andere woorden, het is niet de Amerikaanse arbeidsmarkt die de groei van de Amerikaanse economie zal beknotten.

Ook andere indicatoren wijzen op een robuuste Amerikaanse economie. De Amerikaanse export houdt behoorlijk stand, ondanks de internationale handelsspanningen. We zien slechts een beperkte terugval op maandbasis de afgelopen maanden, maar de export was in januari 2019 nog steeds 3,5% hoger dan een jaar voordien. De bezettingsgraad in de industrie bedraagt iets minder dan 80%, terwijl in de jaren voor de crisis dit percentage aanzienlijk hoger was. De industriële productie bleef eveneens op peil de afgelopen maanden en blijft zelfs in stijgende lijn. Samengevat, er zijn dus heel wat signalen dat de Amerikaanse economie in goede doen blijft.

De vrij drastische stopzetting van de monetaire verstrakking door de Fed kan weliswaar gezien worden als een anticipatie op een economische verzwakking, maar het zal tegelijk ook een stimulans bieden aan de economie. De fiscale stimulans van 2018 zorgde voor een iets te sterke expansie op korte termijn waarvoor de VS de komende jaren een prijs betaalt. Maar als de internationale context eveneens positief evolueert, inclusief een handelsakkoord met China en een voorzichtig herstel in de Europese economie kan de Amerikaanse economie nog een mooie nazomer beleven.
 

Figuur - Amerikaanse arbeidsmarkt (bron: KBC Economics, op basis van US Census)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Banken als ruggengraat voor het economisch herstel

Fed denkt na over volgende stap

Fed denkt na over volgende stap

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Riksbank betreedt bedrijfsobligatiemarkt

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB

Duitsland begraaft de strijdbijl met ECB
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.