Economische Vooruitzichten juli 2018

Blikvangers

  • De recente cijfers wijzen erop dat de wereldconjunctuur nog steeds in goeden doen is. Dat neemt niet weg dat er grijze wolken opduiken. De ontwikkelde economieën, in het bijzonder de VS, doen het momenteel beter dan de opkomende economieën. Dat is het gevolg van de stimulans die de Amerikaanse economie krijgt van het begrotingsbeleid. Anderzijds dreigt de handelsoorlog steeds meer de werking van de wereldwijde productieketens te verstoren. Dat is een groot risico voor heel wat uitvoergerichte opkomende economieën. Wegens haar openheid is ook de Europese economie erg kwetsbaar voor een escalatie van de handelsoorlog.
  • De handelsspanningen schakelden in de voorbije weken een versnelling hoger. Nieuwe tarieven op Amerikaanse invoer uit China werden van kracht. China reageerde hierop met vergeldingsmaatregelen en ook verschillende andere handelspartners van de VS implementeerden ondertussen tegenmaatregelen naar aanleiding van hogere Amerikaanse tarieven op staal en aluminium. De volgende stappen kunnen bijkomende invoerheffingen door de VS zijn, waaronder heffingen op de invoer van wagens. Het valt moeilijk te voorspellen wanneer en hoe er een einde zal komen aan dit opbod. De onzekerheid daarover weegt nu al wereldwijd op het ondernemersvertrouwen en de investeringsbeslissingen. Een forse verdere escalatie van steeds verdergaande protectionistische maatregelen is dan ook het grootste risico voor ons scenario met betrekking tot de wereldeconomie.
  • Overal in de wereld zetten de hoger dan verwachte olieprijzen de inflatie tijdelijk onder opwaartse druk. De voorlopige ramingen van de inflatie in de eurozone voor juni wezen op een lichte stijging tot 2%. De kerninflatie blijft echter halsstarrig gematigd op slechts 1%. Ook in de VS liep de inflatie op. Daar zet de sterke economie ook de kerninflatie onder opwaartse druk. Die bewandelt er eenzelfde opwaarts pad als de totale inflatie.
  • Op de financiële markten nam het risicobewustzijn de voorbije weken toe. Dat zorgde bij beleggers voor een vlucht naar veilige havens zoals Duitsland en in mindere mate de VS, Japan en Zwitserland. Het deed de obligatierentes in deze landen dalen en zorgde voor een versteviging van de dollar. In deze context namen de renteverschillen binnen de EMU toe en liepen de rentes in de opkomende economieën op. Wegens dit klimaat van toegenomen risicoaversie met de bijhorende vlucht naar kwaliteitsactiva hebben we het verwachte pad voor het rente op tienjarig Duitse overheidspapier voor de komende 12 maanden naar beneden gebracht. In de eerstkomende periode zal het renteverschil tussen Amerikaans en Duits overheidspapier daardoor groter zijn dan eerst gedacht. Daardoor kan de zwakte van de euro tegenover de dollar wat langer aanhouden. Ook de marktinschatting van het uiteenlopende monetaire beleid in de VS en de eurozone zal daartoe bijdragen.
  • Gekaderd: Economische aspecten van internationale immigratie

De volledige publicatie kan u hier lezen.

Disclaimer:

Deze publicatie werd gerealiseerd door de economen van de KBC-groep. Alle meningen in deze publicatie vertegenwoordigen de persoonlijke mening van de auteur(s) op de daarin vermelde datum en zijn onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving.
KBC Groep NV geeft geen garanties voor de mate waarin de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen, noch voor de mate waarin zij zich ook effectief zullen realiseren. Alle prognoses zijn indicatief. Duurzaamheid maakt deel uit van de algemene bedrijfsstrategie van KBC Groep NV (zie https://www.kbc.com/nl/duurzaam-ondernemen.html). We houden rekening met deze strategie bij de keuze van de onderwerpen voor onze publicaties, maar een grondige analyse van de economische en financiële ontwikkelingen vereist het bespreken van een bredere waaier aan onderwerpen. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief . De informatie kan niet beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of aankoop van financiële instrumenten. Zij kan evenmin beschouwd worden als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of “onderzoek op beleggingsgebied “ in de zin van de wet – en regelgeving over de markten voor financiële instrumenten. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Groep NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van de informatie, publicatie en gegevens verboden en dit ongeacht de vorm of de middelen. KBC Groep NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of volledigheid van de informatie of voor de directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit het gebruik van dit document. 

Gerelateerde artikels

Economische Vooruitzichten februari 2019

Economische Vooruitzichten februari 2019

Economische Vooruitzichten april 2020

Economische Vooruitzichten april 2020

Economische vooruitzichten augustus 2018

Economische vooruitzichten augustus 2018

Economische Vooruitzichten augustus 2019

Economische Vooruitzichten augustus 2019
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.