IFO bedrijfsvertrouwen bevestigt verlies aan groeimomentum

De markten: kort op de bal

Marktreactie beperkt

Vanmorgen maakte het IFO-instituut voor economisch onderzoek uit München zijn maandelijkse economische survey over het vertrouwen bij de Duitse bedrijven bekend.


De veel-gevolgde indicatoren bevestigde de trends van de voorbije weken en maanden. Het vertrouwen brokkelt verder af. De algemene indicator viel terug van 102.0 tot 101.0. De indicator daalde hiermee tot het laagste niveau in twee jaar. De bedrijven schatten zowel hun actuele situatie (104.7 van 105.5) als hun verwachtingen naar de toekomst (97.3 van 98.7) minder gunstig in. De daling was ook opnieuw groter dan verwacht, al was de verrassing al iets minder groot gezien de recent forse terugval van andere, gelijkaardige indicatoren zoals de PMI’s. De terugval in het vertrouwen was vrij algemeen over bijna alle deelcomponenten van de economie (verwerkende nijverheid, diensten & handel). Het vertrouwen in de bouwsector stabiliseerde wel op een nog steeds zeer degelijk niveau.


De marktreactie op het rapport bleef beperkt. De focus van de markt gaat nu vooral uit naar de ontwikkelingen in de VS en de eventuele impact op het Fed-beleid. De IFO-indicator klokte dan wel opnieuw iets lager af dan de consensusverwachting, de afwijking was eerder beperkt. In de huidige context van forse beweging is er blijkbaar een grotere verrassing nodig. Toch doet verdere daling van de IFO-indicator vragen rijzen bij de recente inschatting van zowel de Bundesbank als de ECB dat de groeivertraging in het derde kwartaal vooral te wijten is aan éénmalige factoren, zoals een tijdelijke terugval in de autoproductie. Ondanks het IFO-rapport houdt de euro voorlopig licht de overhand op een algemeen zwakke dollar. De EUR/USD blijft wel duidelijk binnen het bestaande consolidatiepatroon (1.12/1.15). De optimisten onder ons kunnen zich ook optrekken aan de vaststelling dat de Europese beurzen het rapport grotendeels negeren en niet verder dalen.
 

Figuur - EUR/USD: euro houdt lichtjes de bovenhand op algemeen zwakke dollar.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.