Beleid Australische centrale bank blijft ongewijzigd …

… zo ook de Aussie dollar

Flag Australia

De Australische centrale bank (RBA) hield deze ochtend voor de 25ste keer op rij de rente stabiel op 1.5%. Die ‘softe’ aanpak is volgens de centrale bank nodig om de Australische economie voldoende te ondersteunen. Die groeide in het tweede kwartaal nochtans meer dan degelijk. Ze verhoogde de groeivoorspellingen voor 2018/19 zelfs lichtjes. De inflatie (1.9% in het derde kwartaal) bevindt zich aan de onderkant van de 2%/3%-doelstelling. Onder het huidige monetaire beleid verwacht ze een graduele stijging van de inflatie (2.25% in 2019), onder meer door de loongroei. De krapte op de arbeidsmarkt (werkloosheid bedraagt amper 5%) vertaalt zich volgens de RBA vooralsnog niet in een betekenisvolle loongroei. Bovendien creëren de afbrokkelende huizenprijzen (een gevoel van) welvaartsverlies bij de Australische gezinnen. Dat ziet de centrale bank graag gecompenseerd met hogere loongroei om het consumentenvertrouwen en consumptie – een belangrijke pijler van de economische groei – niet te fnuiken. Ook de schuldpositie van de Australiërs baart de centrale bank nog steeds grote zorgen. Een verstrakking van het monetair beleid heeft mogelijk disproportionele gevolgen en houdt de RBA terughoudend.

De RBA blijft wellicht achteraan in het rijtje van centrale banken hinken inzake normalisatie van het beleid. De Aussie dollar moet dan ook op korte/middellange termijn weinig rentesteun verwachten. Het is een boodschap die de markt al eerder ontving en goed heeft begrepen. De Australische munt verloor in 2018 quasi maand na maand terrein. Begin deze maand ging de munt er fors op vooruit, maar dat had eerder te maken met het positief risico-sentiment na een dramatische (beurs)maand oktober. USD/AUD staat nog steeds op een YTD-winst van bijna 8% en noteert momenteel rond 1.383.
 

Figuur - USD/AUD: Aussie dollar hoeft op KT/MLT op niet veel rentesteun te rekenen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.