Marktsentiment onderuit

De markten: kort op de bal

Beurzen en rentes opnieuw lager

vlagecBeurs

Het voorzichtige beursherstel van afgelopen dagen is tot eind gekomen. Investeerders bleven gisteren nog voorzichtig waardoor Europese beurzen gemengd presteerden. Nochtans was er opnieuw vordering zichtbaar in de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken. De Europese Centrale Bank wijzigde weinig ten opzichte van haar vorige vergadering, maar erkende wel dat de huidige risico’s groeiend zijn. Een bevestiging van hoe de markt zich onlangs positioneerde door de groeiende vrees voor een globale groeivertraging. In de VS lijkt de spanning rond een eventuele ‘government shutdown’ opnieuw op te lopen en ook in het Verenigd Koninkrijk blijft de brexitonzekerheid overheersen. Twijfelende investeerders zorgden voor een gemengd beursresultaat.

Deze ochtend tilde het sentiment over naar de negatieve zijde. Zowel Japan als China publiceerden ontgoochelende resultaten. De Japanse Tankan vertrouwensindex bleef dit kwartaal stabiel ten opzichte van het vorige, maar de vooruitkijkende component scoorde slecht. In China vertraagde de Industriële productie opnieuw meer dan verwacht (5.4% in oktober tegenover 5.9% in november). Ook de kleinhandelsverkopen zakten tot 8.1%, het laagste peil sinds 2003. Alle Aziatische beurzen gingen kopje onder. Europese beurzen glijden mee weg en openden in het rood. Die beweging versterkte nog toen de PMI’s in zowel Frankrijk, Duitsland als voor de Eurozone in het algemeen ontgoochelden. De Duitse aandelenkorf DAX noteert op het moment van schrijven meer dan anderhalf procent in het rood. Amerikaanse en Duitse rentes blijven niet achter en gaan vlot lager. Met uitzondering van de kleinhandelsverkopen in de VS, blijft de eventkalender vandaag vrij leeg. Het negatief risicosentiment zit vooraan in de boot en zal de richting voor vandaag bepalen.
 

Figuur - Duitse 10-jaasrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.