ECB begraaft het netto-aankoopprogramma …

De markten: kort op de bal

… maar stelt groeivoorspellingen neerwaarts bij

Flag Draghi

In de laatste beleidsvergadering van 2018 houdt de ECB de rentes stabiel op -0.4% (depositorente) en 0% (repo-rente). Aangaande het onconventioneel monetair beleid, begraaft de centrale bank het netto-aankoopprogramma (APP). Toch blijft het monetair beleid uiterst accomoderend want obligaties op vervaldag worden nog voor geruime tijd na de eerste renteverhoging opnieuw geïnvesteerd. Hoe lang de ECB dat precies zal doen werd (nog) niet besproken. De verdeling blijft gebeuren volgens de relatieve BBP-verhouding van de EMU-leden.

De ECB blijft overtuigd van het economisch herstel maar bouwt, gezien de recent zwakker dan verwachte data en huidige uitdagingen (Italië, volatiliteit op de financiële markten, het handelsconflict …) toch meer voorzichtigheid in. Daarom blijven de risico’s verbonden aan de groei volgens de ECB in evenwicht, maar – belangrijk – helt de balans stilaan over naar de neerwaartse zijde. Volgens Draghi is dat exact de boodschap van de nieuwe (december)prognoses. Groei voor 2018 en 2019 is lichtjes neerwaarts herzien (1.9% en 1.7% respectievelijk). 2020 blijft onveranderd op 1.7%, terwijl de ECB in 2021 een nog steeds solide 1.5%-groei vooropstelt. De verwachte inflatie in 2018 is opgetrokken naar 1.8%, neerwaarts bijgesteld tot 1.6% in 2019 en ongewijzigd op 1.7% voor 2020. De ECB-doelstelling van dichtbij maar onder 2% wordt bereikt in 2021 (1.8%).

Op de wisselmarkt bleef alles vrij kalm. Volatiliteit in EUR/USD, onder meer na de ECB’s groeirisico-analyse, bleef beperkt. Het koppel noteert lichtjes lager t.o.v. de openingsniveaus (rond 1.134, -0.3%). Duitse rentes bewegen met wat goede wil tot 1 à 2 basispunten lager.
 

Figuur -

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.