Italiaanse regering klokt af op 2.0%

De markten: kort op de bal

Italiaanse 10-jaarsrente zakt opnieuw onder de 3.0%-grens

Flag Italy

De Italiaanse regering vond een akkoord rond het begrotingstekort voor volgend jaar. Initieel hadden ze een tekort van 2.4% van het BPP voor ogen. Dat was nodig om enkele dure verkiezingsbeloftes (basisinkomen, lagere pensioensleeftijd,…) waar te maken. De Europese Commissie was niet tevreden. Ze beoordeelde dat het 2.4% tekort, in combinatie met de reeds zeer hoge Italiaanse schuldgraad (130%), in schending is met de Europese begrotingsregels. Na een spierballengevecht tussen beide partijen, zag de Europese Commissie zich genoodzaakt om voor Italië de ‘Excessive Deficit Procedure’ op te starten. Daaruit kunnen mogelijk boetes voortvloeien. Italië toonde zich vanaf dat moment een pak bereidwilliger om het tekort in te perken. Alleen was onduidelijk met hoeveel. Vandaag is de kogel door de kerk. De Italiaanse regering klokte af op een begrotingstekort van 2.0%. Financiële markten reageren positief, want die Italiaanse inspanning tot 2.0% moet voldoende zijn om de Europese Commissie te overtuigen. Dat Frankrijk ondertussen een begrotingstekort van 3.5% voor ogen ziet, helpt de Italianen minstens een handje. Morgen trekken ze naar Brussel om hun nieuw begrotingsplan aan Europese Commissievoorzitter Juncker te presenteren.

De Italiaanse 10-jaarsrente zakt voor het eerst sinds september onder 3% en ook de Italiaanse beurzen springen hoger (+1.75%). Het nieuws reikt verder dan Italië zelf. Andere Europese beursindices krijgen ook wat extra rugsteun. EUR/USD schoot even de hoogte in, maar moest die winst deels terug inleveren. Het muntenpaar noteert momenteel rond 1.135. De Duitse 10-jaarsrente kon enkele basispunten winnen. Mede daardoor zakt de Italiaanse kredietrisicopremie (de Italiaanse 10-jaarsspread over Duitsland) tot 275 basispunten, het laagste niveau sinds september.
 

Figuur - Italiaanse 10-jaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.