Nieuwe stap richting handelsvrede?

De markten: kort op de bal

Financiële markten herademen voorzichtig

vlagecBeurs

Europese beurzen sloten gisteren met winst na de recente verkoopgolf op wereldwijde aandelenmarkten. Winsten varieerden tussen 0,5% en 1,5%. Een beetje botsend met onze intuïtie gaf de Duitse 10-jaarsrente zijn eerdere winsten op en zakte zelfs dieper door. De dollar nam al snel opnieuw de bovenhand over de euro. Met het ontwaken van Amerikaanse beurzen kwam er opnieuw wat extra volatiliteit in de markt. Amerikaanse aandelenindices wisselden periodes van winst af met verlies. Bij het luiden van de bel stond enkel de Nasdaq (+0.16%) in het groen.

Vandaag oogt de economische kalender mager, met het industriële productiecijfers in de EMU en de inflatiecijfers in de VS. De forse daling van de olieprijs wordt waarschijnlijk voor het eerst zichtbaar. Toch blijven investeerders voornamelijk in de ban van het risicosentiment vandaag. Aziatische beurzen openden alvast positief, mede door de verse hoop op een verdere normalisatie in het Amerikaans-Chinese handelsdispuut. Aanleiding daarvoor is de vrijlating van Huawei CFO in Canada. Europese beursfutures wijzen op een verderzetting van het licht positieve beurssentiment. De aandacht van Europese investeerders is vooral op de ECB-vergadering van morgen gericht.
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.