Europese PMI’s veren op juni, maar details kunnen niet overtuigen

De markten: kort op de bal

Situatie is “minst slecht” sinds start coronacrisis

Flag EU

IHS Markit publiceerde zopas haar PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren voor Duitsland, Frankrijk en de euro zone. PMI’s veerden in juni meer dan verwacht op, tot de beste niveaus sinds de start van de coronacrisis in maart. De Duitse PMI’s voor de verwekende nijverheid en de dienstensector stegen respectievelijk van 36.6 tot 44.6 en van 32.6 tot 45.8. Daarmee blijven ze beneden het 50-evenwichtsniveau en duiden ze nog steeds op een krimpende activiteit. De rode draad doorheen het begeleidend communiqué was dat de cijfers het minst slechtst waren van de voorbije vier maanden. Indicatoren voor orderboekjes, productie, tewerkstelling en prijzen stegen, maar blijven onder het waterniveau. Productieverwachtingen hielden het hoofd net boven water. De conclusie luidt dat het herstel bijzonder traag zal verlopen ondanks het versoepelen van de lockdownmaatregelen.

De Franse PMI’s stegen onverwacht boven het 50-niveau uit, zowel voor de verwerkende nijverheid (52.1) als voor de dienstensector (50.3). Opnieuw moet de verbetering met een korreltje zout genomen worden. De productie hervat na de coronawinterslaap, maar er sneuvelen nog steeds jobs terwijl de orderboekjes amper vol raken. Ook bij de Franse aankoopdirecteurs heerst wel stilaan vertrouwen dat de activiteit de volgende maanden zal aantrekken.

De cijfers voor de euro zone houden het midden tussen die van de twee grootste economieën. De PMI voor de verwerkende nijverheid steeg van 39.4 tot 46.9; die van de dienstensector van 30.5 tot 47.3. De analyse is min of meer dezelfde. Het heropenen van de economieën zorgt voor een trage doorstart. Bestellingen komen maar mondjesmaat binnen terwijl alle achterstand is weggewerkt. Vrijwillige social distancing en de vrees voor een nieuwe opflakkeringen, zorgen ervoor dat consumenten de vinger op de knip houden. Jobs staan nog steeds op de helling. Gegeven de situatie waarin we ons twee maanden geleden bevonden, verbeteren de verwachtingen voor de volgende maanden. Op basis van de PMI’s uit de eerste jaarhelft van 2020 schat IHS Markit de economische klap voor dit jaar op 8% van het BBP. Het herstel dreigt traag en moeizaam te verlopen waardoor het tot drie jaar kan duren vooraleer de economische activiteit zich opnieuw op pre-coronaniveaus bevindt.

De euro en Europese beurzen reageren positief op de cijfers in een Pavlov reactie. EUR/USD heeft het 1.13-niveau binnen handbereik terwijl de Europese aandelenmarkten gemiddeld tot anderhalve procent positief noteren. Vraag is of de bewegingen zullen standhouden gegeven de onderliggende toon van de PMI-berichtgeving. 

EUR/USD nadert 1.13 na publicatie PMI's

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.