Bank of England steekt, zoals verwacht, een tandje bij.

De markten: kort op de bal

Bank iets minder negatief over de economie dan in mei. Pond blijft zwak. 

vlagecUK

De Bank of England maakte gisteren een nieuwe stand van zaken op over de economie en over wat dit betekent voor haar beleid. De terugval van de economie in het tweede kwartaal zal ongemeen fors zijn. Toch is de impact mogelijk iets minder groot dan aanvankelijk gevreesd. De BoE verwacht dat de activiteit in het tweede kwartaal zo’n 20% lager ligt dan in het vierde kwartaal van 2019, toen er nog geen impact was van de coronacrisis. Eerder dacht de Bank dat dat mogelijk 27% kon zijn. Voor haar relatief optimisme verwijst de bank onder meer naar gegevens uit het betalingsverkeer die suggereren dat de bestedingen mogelijk iets sneller op gang komen dan verwacht. Hoewel de stijging van de officieel geregistreerde werkloosheid voorlopig nog beperkt is door programma’s van de overheid om afdankingen te vermijden, ziet de BoE wel een aanzienlijke verslechtering van de condities op de arbeidsmarkt. De inflatie viel terug tot 0.5% in mei, ver benden de 2.0% doelstelling van de BoE, al is die daling naast de impact van de coronacrisis ook voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de daling van de olieprijzen.

Wat de beleidsbeslissing zelf betreft, hield de Bank of England zich min of meer aan het verwachte script. De bank hield de beleidsrente onveranderd op 0.1%. De huidige schijf van £ 200 mld  aankopen van overheids-en bedrijfsobligaties wordt verder afgewerkt. Er wordt een nieuwe schijf toegevoegd van £ 100 mld. Het uiteindelijke bedrag van aankopen op de balans van de bank of England komt daarmee op £745 mld. Die schijf omvat enkel aankopen van overheidsobligaties en de bank verwacht dat het aankoopplan volledig kan worden uitgevoerd tegen het einde van het jaar. Het plan kan wel altijd nog worden aangepast/uitgebreid naargelang de verdere ontwikkelingen.

De beslissing op zich was min of meer zoals verwacht. Toch viel op dat er één tegenstem was om het aankoopprogramma voorlopig niet op te trekken. Vanuit een marktperspectief was toch ook belangrijk wat er NIET is gezegd. De Bank of England spreekt tot nader bericht niet over negatieve rentes en geeft in haar verklaring ook geen hints in de richting van andere alternatieve beleidsopties zoals het vasthaken van rentes op langere looptijden. De Britse rentes veerden hierdoor even op na de beslissing, maar die beweging kan voorlopig niet worden volgehouden. Het pond was vanmorgen aanzienlijk verzwakt in de aanloop naar de beleidsbeslissing. EUR/GBP handelde opnieuw in de buurt van 0.90 ten tijde van de BOE beslissing. Ook het pond probeerde na de beslissing even terug te vechten, maar ook deze beweging komt op het eerste gezicht niet echt ver. Dit heeft mogelijk echter ook te maken met algemene risico-aversie  op de markten deze namiddag.

 

Figuur - EUR/GBP: pond blijft zwak na BoE beslissing.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.