Zwitserse centrale bank houdt het beleid onveranderd

De markten: kort op de bal

Wisselkoersinterventies blijven de speerpunt van het SNB beleid 

De Zwitserse centrale bank (SNB) hield haar beleidsrente vandaag onveranderd op -0.75%. Ook de Zwitserse economie wordt zwaar getroffen door de coronacrisis en heeft steun nodig. De SNB is zoals steeds karig met vooruitzichten, maar gaat uit van een scenario waarbij de Zwitserse economie dit jaar krimpt met 6%. In de veronderstelling dat nieuwe opstoten van het coronavirus onder controle kunnen worden gehouden, verwacht de SNB dat het herstel in de tweede jaarhelft zich zal vertalen in een positieve groei volgend jaar al geeft de SNB geen concreet cijfer. De inflatie daalt dit jaar tot -0.7%, ‘stijgt’ tot -0.2% in 2021 en wordt opnieuw positief verwacht in 2022.

Wat haar monetair beleid betreft, beschikt de SNB niet over het uitgebreide arsenaal van de andere centrale banken. Zo is de lokale markt niet geschikt (te klein) voor een aankoopprogramma van obligaties. De Zwitserse beleidsrente bevindt zich al sinds begin 2015 op -0.75%. De SNB herhaalt wel dat die rente nog verder kan verlaagd worden, maar de facto wordt die kans klein ingeschat. Bij de start van de coronacrisis lanceerde de SNB wel een nieuwe herfinancieringsfaciliteit on de kredietverleningen te ondersteunen. De banken kunnen hierop beroep doen voor de herfinanciering van leningen die een garantie kregen van de federale overheid of kantonnale overheden. Onder dit instrument verschafte de SNB ondertussen al CHF 10 mld aan goedkope financiering.

Tot nader bericht blijft de centrale bank dus de kaart trekken van wisselkoersinventies als belangrijkste beleidsinstrument. De verkopen van CHF tegen deviezen verhogen de liquiditeit op de geldmarkt en remmen de stijging van de Zwitserse frank af. De SNB vindt de frank nog steeds zeer sterk (highly valued) en herhaalt doortastend te zullen blijven optreden. Naar schatting intervenieerde de SNB dit jaar al voor ongeveer CHF 80 mld in de wisselmarkt.

Ondanks de kleine, minder liquide, markt, speelt de Zwitserse frank nog steeds een rol van veilige haven in geval van spanning op de markten. Dit is a fortiori het geval bij spanning op de Europese markt. Het is dan ook niet toevallig dat de frank de voorbije maand een stapje terugzette na de aankondiging van het Europese reddingsplan wat leidde tot een algemene remonte van de euro (en dus ook van (EUR/CHF). De frank zal ook in de nabije toekomst speelbal blijven van het risicosentiment. Als bij een akkoord over een Europees reddingsfonds het algemeen sentiment ten aanzien van de euro verder verbetert, kan de nieuwe ‘floor’ voor EUR/CHF misschien iets hoger komen te liggen dan het interventieniveau van EUR/CHF 1.05 dat de SNB verdedigde met haar interventies in de periode maart-tot-midden-mei. Een eventuele verdere daling van de CHF hangt waarschijnlijk volledig af van de ontwikkeling van het marksentiment omtrent de coronacrisis.

Figuur - Zwitserse centrale bank houdt het beleid onveranderd

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.