Norges Bank belicht als eerste opwaartse risico’s

De markten: kort op de bal

Noorse kroon hervat herstel

vlagecolie

De Noorse centrale bank hield de beleidsrente vandaag ongewijzigd op 0%. Het basisscenario blijft een ongewijzigde beleidsrente gedurende de beleidshorizont omwille van de economische coronoklap en de onzekerheid die met het herstel gepaard gaat. In haar beleidsverklaring klonk de Norges Bank wel optimistisch over het herstel van de voorbije maand. Het economische leven hernam sterker en sneller dan verwacht wat positief afstraalde op de tewerkstellingscijfers. De rebound in de olieprijs – cruciaal voor de oliegigant – deed ook haar duit in het zakje. Gouverneur Olsen en co gaven aan dat de beleidsrente sneller verhoogd kon worden als die trends zich doortrekken. Ook omdat het lang aanhouden van een laagrentebeleid voor risico’s op het vlak van financiële stabiliteit zorgt (zeepbellen etc). Het feit dat de Norges Bank nu al zo openlijk, en als eerste, stelt dat ze de rente kan verhogen in geval van een sneller herstel komt enigszins als een verrassing. De meeste centrale banken benadrukken enkel de neerwaartse risico’s die rente langer laag kunnen houden. De Norges Bank gebruikt dus een symmetrische benadering.

De Noorse kroon wint terrein na de beleidsverklaring. EUR/NOK zakt van rond 10.75 tot 10.60. De herstellende olieprijs en het algemene positieve risicoklimaat deden de Noorse kroon de voorbije maanden al deugd. Sinds midden-april viel EUR/NOK terug van 11.50 (EUR/NOK 13 op hoogtepunt paniek in maart). Als de marktcontext dezelfde blijft, kan de kroon zijn herstel voortzetten. 

EUR/NOK: Norges bank zet herstel van de kroon niets in de weg; integendeel

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.