VK stelt raamwerk voor invoertarieven voor

De markten: kort op de bal

Een selectieve steun voor de Britse economie  

vlagecUK

Het VK kondigde vandaag een nieuwe algemeen systeem van invoertarieven aan dat zal gelden van 1 januari 2021, wanneer regels voor de invoer in de EU niet meer gelden voor het VK. Deze algemene tariefregeling zal gelden voor alle landen waar het VK op dat ogenblik nog geen nieuw handelsakkoord mee heeft afgesloten.

De Britse secretaris voor handel gaf aan dat het nieuw systeem in de eerste plaats een vereenvoudiging moet inhouden ten aanzien van het soms ingewikkeld Europese systeem, bijvoorbeeld voor sommige landbouw producten. Zo wil het VK alle invoertarieven van 3% of lager afschaffen. Het plan moet ook de prijzen van een aantal consumentengoederen verlagen alsook de prijzen voor een reeks componenten die belangrijk zijn in de productieketting van Britse bedrijven. Het VK zegt dat het 60% van de invoer tariefvrij wil maken. Hierdoor zou £30 mld meer vrijgesteld zijn van tarieven dan nu het geval. Het VK hoopt dat in 2022 akkoorden met andere landen handelsakkoorden af te sluiten die betrekking hebben op 80% van de Britse handel.  

Anderzijds moet het nieuw systeem ook bepaalde delen van de Britse economie afschermen. Zo zijn er tarieven op verschillende landbouw/vleesproducten om de Britse landbouw te beschermen. Er komt ook een heffing 10% op de invoer van wagens. Als het VK voor het einde van het jaar geen handelsakkoord bereikt met de EU, worden die tarieven ook van toepassing op Europese ingevoerde auto’s. In dat opzicht probeert het VK door de aankondiging waarschijnlijk de druk op te voeren op de EU nu de onderhandelingen over een handelsakkoord (zonder of met minimale tarieven) volledig in het slop zitten. In de onderhandelingen zijn de tarieven op de invoer van landbouwproducten ook een belangrijke hinderpaal.

Het pond won vanmorgen heel beperkt en tijdelijk terrein na de aankondiging. Ondertussen heeft EUR/GBP terug postgevat in de mid 0.89 zone, maar dat is deze keer vooral een uiting van onderliggende ‘sterkte’ van de euro. Die profiteert nog steeds van het Duits/Frans voorstel voor een reddingsfonds dat gisteren werd voorgesteld. 

Figuur - EUR/GBP handhaaft zich boven de top vorige zijwaarts trendkanaal.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.