Noorse inflatie versnelt

De markten: kort op de bal

Kroon wint slechts beperkt terrein

De Noorse inflatie liep in november op met 0.5% m/m en 3.5% j/j (tov 3.1% in oktober; de markt verwachtte een stabilisatie). Ook de onderliggende inflatie die geen rekening houdt met wijzigingen in de belastingen en energieprijzen, steeg meer dan verwacht: 0.3% m/m en 2.2% j/j (van 1.6% j/j in oktober vs 1.9% consensus).


De Noorse centrale bank zette in september een eerste voorzichtige stap in de cyclus van monetaire verstrakking door de beleidsrente met 0.25% te verhogen tot 0.75%. De centrale bank gaf toen aan dat ze de rente mogelijk opnieuw kan verhogen in het eerste kwartaal van volgend jaar. In een zeer geleidelijk proces kan de beleidsrente dan richting 2.0% gebracht worden eind 2021.


Het hoger dan verwachte inflatiecijfer voor november verandert waarschijnlijk niet zo veel aan de rente-intenties van de Norges bank. De hogere algemene inflatie heeft onder meer te maken met hogere energieprijzen, maar die ziet de Norges bank als grotendeels tijdelijk van aard. In de stijging van november spelen onder meer hogere voedselprijzen een rol en ook dat is geen structurele factor die de Norges Bank er onmiddellijk moet toe aanzetten om haar visie te veranderen.
De Noorse centrale bank komt donderdag bijeen en publiceert haar driemaandelijks beleidsrapport. Er was recent speculatie dat de Norges bank het rentepad van september mogelijk wat zou verlagen. Na de hogere inflatie voor november is die kans iets kleiner geworden. Toch zal de centrale bank waarschijnlijk wijzen op de toegenomen internationale/globale risico’s en de lagere olieprijs. Een sneller rentepad lijkt hoe dan ook niet voor morgen.


De Noorse kroon won lichtjes terrein op het inflatierapport. Door de onzekere internationale context en de lagere olieprijs twijfelt de markt aan de intenties van de Norges bank. De kroon is niet duur, maar een herstel is waarschijnlijk pas mogelijk wanneer de algemene volatiliteit op de markten afneemt en/of de olieprijs herstelt.
 

Figuur - EUR/NOK: Kroon profiteert nauwelijks van hogere Noorse inflatie.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.