Onderhandeling tussen EU en het VK geen stap verder

De markten: kort op de bal

Pond kraakt…  

Vandaag werd een nieuwe (digitale) onderhandelingsweek afgrond in de onderhandelingen tussen het VK en de EU over hun nieuwe (handels)relatie wanneer de overgangsperiode in verband met brexit eind dit jaar afloopt. Volgende maand komt er ‘laatste’ onderhandelingsronde. Dan moeten de Britten eind juni al of niet beslissen of ze uitstel vragen en de overgangsperiode verlengen. Het VK zeg uitdrukkelijk dit niet te willen.

De persconferenties die beide partijen vandaag hadden maar één punt van overeenkomst. Ze konden beiden niet anders dan er akte van nemen dat zo goed als op geen enkel terrein vooruitgang is gemaakt. De verklaringen stonden bol van wederzijds verwijten.

Het VK zegt dat Europa te veel nadruk legt op ‘een level playing field’. Europa ziet dat als een voorwaarde om op gelijke voet handel te kunnen drijven maar het VK vindt dat het daardoor te sterk gebonden blijft aan Europese regelgeving. Europa verwijt het VK dan weer dat het zich moeilijk opstelt in verband met visserij. Ook de rol van het Europese Hof blijft een bron van discussie. Beide blijven het ook oneens over de regelgeving in de financiële sector die moet toelaten om op een uitgebreide en vlotte manier te blijven samenwerken. EU-onderhandelaar Barnier zei open en duidelijk dat hij niet optimistisch is over de uitkomst van de onderhandelingen.

Het pond hapte de voorbije dagen al naar adem en kwam verder onder druk toen de headlines over de onderhandelingen over de schermen rolden. EUR/GBP probeert boven de weerstandzone van 0.8860/75 uit te breken. Zeker in een context van globale risico-aversie kan de Britse munt verder terrein verliezen. De psychologische kaap van 0.90 kan langzaam maar zeker terug in zicht komen. 

 

Figuur - EUR/GBP probeert breuk hoger te forceren

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.