Duitse economie krimpt met -2,2% …

De markten: kort op de bal

… en belandt daarmee in een recessie

Duitsland publiceert groeicijfers typisch relatief laat in vergelijking met andere Europese landen. We zagen al de grote lijnen van de impact van het coronavirus op de economie met de eerstekwartaalgroei in onder meer Frankrijk, Italië en België. Toch verdient Duitsland als belangrijkste Europese economie de nodige aandacht.

De Duitse economie kromp in het eerste kwartaal van dit jaar met 2,2% kw/kw. Details zijn er nog niet maar het lijdt weinig twijfel dat private consumptie, investeringen en de handel allemaal een forse stap terug hebben gezet. Dat zagen we ook al in de andere Europese data. De krimp is de grootste in meer dan 10 jaar. In vergelijking met andere Europese lidstaten blijft ze eigenlijk wel relatief ‘beperkt’. Een deel van de verklaring ligt waarschijnlijk in het feit dat Duitsland iets later in lockdown ging dan de meeste andere landen. De groeicijfers omvatten slechts een goede week van totale economische stilstand. Dat betekent meteen dat de lezing voor het huidige, tweede kwartaal zo goed als zeker een pak slechter zullen zijn. Duitsland begon ook nog maar recent de strenge quarantainemaatregelen te versoepelen. We moeten echter niet wachten op die tweedekwartaalgroeicijfers om van een Duitse recessie te mogen spreken. Door een lichte neerwaartse groeiherziening van 0% naar -0,1% kw/kw voor het vierde kwartaal vorig jaar, bevindt Duitsland zich nu al in een technische recessie.

De markt laat het niet echt aan het hart komen. Europese beurzen noteren een dik procent in het groen – al noteren ze wel niet meer aan de hoogste dagniveaus. Ze reageren daarmee nog op een late rally op Wall Street gisteren want veel ander nieuws is er vandaag (nog) niet. Het is een beetje aftellen naar de Amerikaanse cijferreeks straks (zie vorig bericht). De Duitse tienjaarsrente ving de dag licht hoger aan maar noteert op dit moment terug stabiel t.o.v. gisteren nabij -0,54%. EUR/USD teert op de 1,08-steunzone om een kleine beweging hoger te maken. Maar het blijft allemaal binnen een zeer nauwe handelsband.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.