Amerikaanse werklozenleger dikt met 3 miljoen aan

De markten: kort op de bal

EUR/USD op technisch kantelpunt

Het aantal Amerikanen dat een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering indient blijft ontstellend hoog. Het totaal voor vorige week bedroeg bijna 3 miljoen. Ter vergelijking: het wekelijks gemiddelde voor 2019 bedroeg om en bij 220 000. Het enige lichtpunt is dat het aantal wel voor de zesde week op rij daalt sinds de piek van 7 miljoen eind maart. Het aantal personen dat minstens voor een tweede week op rij een aanvraag indiende, steeg naar bijna 23 miljoen.

De cijfers voorspellen weinig goeds voor de Amerikaanse arbeidsmarkt. Een massale aanwervingsgolf nu de eerste Amerikaanse staten de deuren stilaan terug openen blijft uit. Niemand had dat ook echt verwacht, maar de data leggen de vinger nog maar eens op de wonde. Dat is niet waar de markten vandaag op zaten te wachten. De sfeer is al bijzonder grimmig. De sombere boodschap van Fed-voorzitter Powell gisteren zindert nog na. President Trump deed er tijdens een interview nog een schapje bovenop. Hij dreigde de al fragiele relatie met China door te knippen en brengt zo het (handels)conflict terug op de voorgrond. Beurzen staan onder druk (tot 3%) en vooral Amerikaanse rentes brokkelen enkele basispunten af. EUR/USD bevindt zich kortbij het technisch kantelpunt van 1.0778. Het houdt voorlopig stand, maar voor hoelang nog?
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.