Nieuw-Zeeland kondigt massa-stimulus aan

De markten: kort op de bal

Verwachte schuldgraad loopt 30 procentpunt op

Met 1.100 besmettingen en amper 21 sterfgevallen bleef de menselijke tol van het coronavirus voor Nieuw-Zeeland eigenlijk zeer beperkt. De economische impact door de forse lockdownmaatregelen, niet alleen in Nieuw-Zeeland maar wereldwijd, is echter van een heel andere orde. Het land zet daarom alles op alles om de schade zoveel mogelijk te beperken. En het mag wat kosten.

Nieuw-Zeeland kondigde gisteren een stimuluspakket van maar liefst 50 miljard NZD aan. Dat pakket komt bovenop de eerder aangekondigde 12 miljard. Het land hoopt daarmee de economie en de arbeidsmarkt een duwtje in de rug te geven terwijl het de eerste, voorzichtige stappen in de exitstrategie neemt. Nieuw-Zeeland hoopt om volgend jaar terug te kunnen groeien en de economie binnen twee jaar terug op het peil van voor de coronacrisis te krijgen. Het gigantisch steunpakket omvat onder meer een verlenging van de loonsubsidies (die bedrijven moet weerhouden van directe ontslagen) en grote infrastructuurwerken.

De overheid stelde de plannen voor daags na de beleidsvergadering van de centrale bank voor. De Nieuw-Zeelandse centrale bank hield de rentes stabiel op 0,25% en verwacht dat die nog wel even op die uiterst lage niveaus zal blijven. Ze sloot zelfs nog meer monetaire versoepeling (negatieve rentes?!) in de toekomst niet uit. De overheid grijpt het moment. Ze heeft er budgettair gezien de ruimte voor. De schuldgraad in Nieuw-Zeeland bedraagt amper 19% van het BBP. Het forse steunpakket zal wel sporen nalaten. De schatkist raamt dat de schuldgraad de komende jaren met maar liefst 30 procentpunten (!) zal stijgen: tot 53,6% in 2023. Dat is vergeleken met de rest van de (westerse) economieën nog steeds vrij bescheiden maar de relatieve stijging voor het land is gigantisch.

De Nieuw-Zeelandse dollar reageert lauw op de plannen van de overheid. De munt wordt vandaag vooral gedreven door het algemeen, negatief risicosentiment. NZD/USD bevindt zich kortbij een belangrijk steunniveau in de buurt van 0,60. Een breuk lager zou het technisch plaatje voor de kiwi dollar, minstens op korte termijn, verslechteren.
 

NZD/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.