Fed-voorzitter Powell pessimistisch over herstel

De markten: kort op de bal

Negatieve beleidsrentes geen optie voor de Fed

vlagecFed

Amerikaans Fed-voorzitter Powell was zonet te gast in een webinar georganiseerd door het befaamde Peterson Instituut voor Internationale Economie. Powell’s visie op de economie is weinig rooskleurig. De onzekerheid over hoe de Amerikaanse/globale economie de coronaklap te boven zal komen is enorm. Powell denkt dat de Amerikaanse economie terug kan keren naar de uitzonderlijke staat van voor Covid-19, maar dat zal niet voor dit of volgend jaar zijn. De economische heropstart dreigt een bijzonder traag proces met mogelijk blijvende schade voor gezinnen en bedrijven. Liquiditeitsproblemen kunnen evolueren in solvabiliteitsproblemen. Daarom moeten fiscale en monetaire autoriteiten alert blijven en klaar staan om extra hulp te bieden indien nodig. Vooral over dat toekomstige monetaire antwoord was de voorbije week de nodige suspense ontstaan. De kortetermijn Amerikaanse geldmarktrentecurve verdisconteerde voor het eerst ooit (licht) negatieve Amerikaanse rentes in 2021 (timing 2e klap; dubbele dip recessie?). Fed-voorzitter Powell was echter duidelijk: ALLE Fed-gouverneurs zijn het erover eens dat negatieve beleidsrentes niet het juiste antwoord zijn om de economie te behoeden. Om te beginnen is de Amerikaanse centrale bank tevreden met haar huidige maatregelen. Forward guidance, activa-aankopen en liquiditeitsfaciliteiten… Ze bewezen één voor één hun waarde en zullen dat ook in de toekomst doen. Daarnaast argumenteerde Powell dat er in de academische wereld onenigheid heerst over het nut van negatieve beleidsrentes. De Fed bevindt zich in het kamp van diegenen die zeggen dat het de intermediaire functie van de banken belemmert. Negatieve rentes wegen immers op de winstgevendheid van de sector en belemmeren zo de kredietverlening naar de reële economie.

Op de markten zorgde het antwoord over de negatieve rentes voor een ommekeer. Aanvankelijk woog Powell’s economisch pessimisme op de korte Amerikaanse rente (2j) en op de dollar. EUR/USD naderde het 1.09 niveau. Na de categorieke uitsluiting van negatieve rentes als een beleidsinstrument van de Fed, keerden de markten terug naar de niveaus van voor 15u (EUR/USD 1.0850).

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.