Reserve Bank of New Zealand versoepelt het beleid verder

De markten: kort op de bal

Negatieve rentes blijven een mogelijkheid voor de toekomst 

Vanmorgen besliste de Reserve Bank of New Zealand over haar monetair beleid. De beleidsrente bleef onveranderd op 0.25% en dat zal nog wel even zo blijven. De Bank trok wel het bedrag op van de enveloppe voor de aankoop van obligaties van NZD$ 32 mld tot 60 mld. De RBNZ voegde inflatie-relateerde overheidsobligaties aan de lijst van mogelijke aankopen toe.

Hoewel de menselijke schade van het virus in Nieuw-Zeeland minder groot is dan in veel andere landen, hebben de lockdowns en de beperking van de internationale handel een aanzienlijke impact op de Nieuw-Zeelandse economie. De RBNZ geeft aan dat het economische herstelbeleid in de eerste plaats zal moeten gaan via het fiscale beleid. De regering trok al NZD$ 20 mld uit in een eerste steunpakket. Later deze week wordt een tweede pakket verwacht, mogelijk van dezelfde orde van grootte. De overheid hoopt daarmee de werkloosheidsgraad beneden 10% te houden.

De RNBZ draagt haar steentje bij door de financieringskosten voor de economie zo laag mogelijk te houden. Voorlopig is het aankoopprogramma het meest efficiënte instrument om dat doel te bereiken. Vermits de RBNZ neerwaartse risico’s ziet, blijft ze de opties voor verdere versoepeling bestuderen. Het aankoopprogramma kan nog uitgebreid worden, zowel qua bedrag als bereik. Andere kredietfaciliteiten zijn ook mogelijk. Tenslotte kan ook de rente nog verlaagd worden. Voorlopig zijn onder meer de banken nog niet klaar voor negatieve rentes. Als de crisis in 2021 aanhoudt, blijft het een optie het onderzoeken waard.

De expliciete vermelding van mogelijk negatieve rentes was cruciaal voor de markt. Na een mooie comeback eind maart/begin april was de kiwi dollar in een zijwaarts consolidatiepatroon terecht gekomen. De relatief beperktere economische en menselijke schade van het coronavirus en de forse fiscale en monetaire steun voor de economie, hielden de kiwi dollar relatief sterk. Het debat over negatieve rentes duwde de munt vandaag wel iets meer dan 1% lager. Op korte termijn kan het voor wat verdere winstnemingen zorgen. Toch blijft het beeld op iets langere termijn voorzichtig constructief omdat het land mogelijk vlotter kan herstellen dan andere (ontwikkelde) landen.

 

Figuur - NZD/USD: kiwi dollar valt ten prooi aan winstnemingen door debat over negatieve rentes

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.