Bank of England houdt debat over negatieve rentes open

De markten: kort op de bal

Massale vraag voor 10-j Britse overheidsobligatie met een rente van 0.35%! 

vlagecUK

Na de golf aan versoepelingsmaatregelen vorige maand maken verschillende centrale banken nu een inventaris op van wat er nog in hun gereedschapskist zit. Immers, de onzekere evolutie van het coronavirus en de mogelijk lange periode van ondermaatse groei en hoge werkloosheid, doen vermoeden dat de economie ook in toekomst nog wel een duwtje in de rug kan gebruiken. Ook de vicegouverneur van de Bank of England, Ben Broadbent, deed vanmorgen die oefening in een interview. De beleidsrente in het VK bedraagt ondertussen 0.1%. Als de Bank of England niet het pad van negatieve rentes wil opgaan van de ECB of de BoJ, is er daar natuurlijk niet veel meer te rapen. De kans is dan ook groot dat de Bank snel het bedrag aan obligatieaankopen met bivoorbeeld £100 mld optrekt. Het programma laat nu toe om in het totaal £645 aan obligaties op te kopen, vooral overheidsobligaties maar ook bedrijfsobligaties. Vorige week stemden al twee gouverneurs om het aankoopprogramma met £ 100 mld te verhogen. Opvallend, Broadbent sluit een negatieve beleidsrente voor het VK niet formeel uit. Het is toch wel ietwat verrassend dat het debat over negatieve rentes terug de kop opsteekt. Nog niet zo lang geleden zag het er naar uit dat de meeste centrale banken tot de conclusie waren gekomen dat het niet zo duidelijk is of neveneffecten van negatieve rentes zoals die in Japan en Europa aan het licht kwamen wel opwegen tegen de voordelen. Zweden stapte begin dit jaar af van haar negatieve beleidsrentes en houdt dat tot nader bericht zo, ondanks de diepe recessie omwille van corona. Broadbent zegt dat hij de afweging toch nog eens wil maken. Gisteren sloot ook de Tsjechische centrale bank die optie niet formeel uit. Zelfs in de VS sluimert het debat verrassend genoeg. De geldmarktrentes voor eind dit jaar en volgend jaar ging daar de voorbije dagen lichtjes in het rood. In dat verband kijken we vandaag en later deze week uit naar hints van verschillende Fed-gouverneurs (waaronder Powell morgen). Is het echt een reële optie of houden de centrale bankiers het debat vooral open omdat het een bijkomende hulp is om de rentecurve op een zeer laag niveau te verankeren? In dat laatste geval heeft het debat meer iets van forward guidance, waarmee de centrale bankiers via communicatie over hun beleidsintenties de rentemarkt in een bepaalde richting willen sturen. Wordt zeker vervolgd.

Dat de markt overtuigd is dat de hele rentecurve nog voor zeer lang extreem laag zal blijven,ook in het VK, werd vanmorgen zeer duidelijk. Uitzonderlijk kwam de Britse schatkist met een gesyndiceerde overheidsobligatie met een looptijd van 10 jaar. De procedure wordt vooral gebruikt om grote bedragen op te halen. De interesse was er alvast. De Britse schatkist betaalde ongeveer 0.35% om geld aan te trekken op 10 jaar. Ze wilde £12 mld ophalen maar er was interesse van beleggers om £82 mld te kopen. Eind vorig jaar stond de Britse 10-j rente nog in de buurt van 0.85%. Op de top van de coronapaniek gingen we zelfs even boven 1.0%. Investeerders hoeven blijkbaar niet overtuigd (met of zonder forward guidance) dat de rente voor zeer lang extreem laag kan blijven.

Op het pond heeft het debat over negatieve rentes voorlopig weinig impact. Na een sterke comeback van de Britse munt pond eind maart heeft EUR/GBP zich de voorbije maand in een zeer nauwe band genesteld tussen ruwweg 0.8680 en 0.8865. Gisteren gaf de Britse munt lichtjes terrein prijs maar dat had vooral te maken met de onduidelijke communicatie van de Britse regering over de heropstart van de economie. Boris Johnson heeft het duidelijk moeilijk om de juiste balans te vinden tussen gezondheid en economie. Ook onderhandelingen met de EU over een nieuw handelsakkoord lopen naar verluidt voor geen meter. Het pond toont enkele barstjes. EUR/GBP vormt een uitbodemingspatroon, maar van echte breuk voor het pond is voorlopig een sprake, ook al omdat de euro ook niet met de sterkste kaarten speelt. 

Figuur - EUR/GBP: voorzichtige bodemvorming.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.