Coronacrisis eist stevige tol op Amerikaanse arbeidsmarkt

De markten: kort op de bal

Jobverlies zonder weerga

Het hing al in de lucht door de desastreuze ADP-cijfers eerder deze week en wordt nu bevestigd door de officiële payrolls: april is een trieste recordmaand voor de Amerikaanse arbeidsmarkt. Er sneuvelden maar liefst 20,5 miljoen jobs, het grootste jobverlies ooit gemeten in de geschiedenis van de VS. Het gros van klap situeert zich met 17,2 miljoen in de dienstensector, waarvan het merendeel in het onderwijs, de kleinhandel en uiteraard de vrijetijdssector. De werkloosheidsgraad schoot van 4,4% richting 14,7%. Het Amerikaanse arbeidsinstituut (BLS) geeft mee dat het cijfer de werkelijke toestand zelfs nog onderschat. BLS zegt dat bijna 5%-punt van de respondenten zich in de onjuiste werkloosheidscategorie plaatste. De gemiddelde werkweek bleef iets langer dan verwacht in april (34,2u) maar dat blijft het kortst sinds 2010. De participatiegraad kalfde fors af van 62,7% tot 60,2% - het laagste niveau sinds de jaren ’70. Opvallend: de loongroei trekt stevig aan tot 4,7% m/m (7,9% j/j). Hier spelen waarschijnlijk statistische effecten.


Een bijzonder zwak rapport dat beleggers liever niet zagen, zou je dan denken. Op de markten zwaaien de laatste weken echter vooral de optimisten de plak. En zij trekken zich op aan de simpele vaststelling dat de april-lezing – hoe slecht ook – toch net iets minder negatief is dan gedacht. De consensus lag bijvoorbeeld op een jobverlies van 22 miljoen. Het is gelukkig anderhalf miljoen minder. En nu de meeste Amerikaanse staten stilaan de economische deuren terug openen, wordt het vanaf nu waarschijnlijk alleen maar beter. Die ingesteldheid leidt tot een verdere stijging van de Amerikaanse beursfutures, die nu wijzen op een opening met een winst van ongeveer 1%. De Amerikaanse tienjaarsrente veert 4 basispunten op richting 0,67%. De korte rentes bewegen amper, net zoals de dollar. EUR/USD zweeft in de buurt van het technisch belangrijke 1,084-niveau.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.