Amerikaanse rentemarkt kruist Rubicon

De markten: kort op de bal

Kortetermijn rentemarkt verdisconteert negatieve Fed-beleidsrentes

De Amerikaanse rentemarkt stak gisteren haar spreekwoordelijk Rubicon over. De korte termijn geldmarktrentes verdisconteren voor het eerst negatieve Amerikaanse beleidsrentes: meer bepaald van eind 2020 tot en met eind 2021. Voorlopig steken ze maar net hun teen in het water (-0.05%) maar qua symboliek kan de beweging tellen. De Fed zegt al jaren dat negatieve beleidsrentes niet tot haar gereedschapskist behoren. Als de beleidsrentes een bodem bereiken (de facto nulgrens), zet ze haar balans in om het beleid verder te versoepelen. Ze zette die woorden de voorbije maanden kracht bij. Niet enkel de Fed zit op die gedachtelijn. Geen enkele centrale bank ter wereld volgde dit jaar het (desastreuze?) experiment van bijvoorbeeld de ECB. De negatieve toekomstige Amerikaanse geldmarktrentes staan in schril contrast met het optimisme dat we vandaag de dag zien op sommige andere markten. De timing (eind 2020) suggereert dat sommige marktpartijen beginnen rekening houden met een scenario waarin de wereld verrast wordt door een tweede golf van coronabesmettingen die opnieuw tot een verstrenging van de lockdownmaatregelen zullen leiden. De economische gevolgen zouden dan nog desastreuzer zijn: een dubbelediprecessie. En in zo’n scenario wagen bepaalde investeerders toch al de gokje dat een nieuwe resem fiscale en monetaire versoepelingsmaatregelen ook negatieve Amerikaanse beleidsrentes zullen inhouden.

De negatieve Amerikaanse rentes trokken gisteren de rest van de curve ook lager. De Amerikaanse 10-jaarsrente verloor zo’n 6 basispunten. De dollar had gisteren de schrik te pakken. Het was de redding voor het EUR/USD 1.0778 steunniveau dat onder druk stond. Het muntpaar veerde opnieuw op boven 1.08. Vandaag speelt de markt niet onmiddellijk verder op de beweging. Akkoord ze was klein, maar mogelijk van meer dan symbolisch belang!!

Amerikaanse kortetermijn geldmarktrentes gisteren (groen) en woensdag (oranje)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.