Noorse centrale bank verrast met renteknip

De markten: kort op de bal

Verlies voor de Noorse kroon beperkt

De Noorse centrale bank verraste de markt vanmorgen met een renteknip. De beleidsrente bedraagt nu een historische 0%. Daar zal ze waarschijnlijk voor enige tijd blijven. De centrale bank voegt er in één adem aan toe dat ze niet van plan is om de rente verder te verlagen. Geen Zweeds experiment in Noorwegen, dus.

De centrale bank geeft grif toe dat lage rentes alleen niet volstaan om de economie uit het slop te trekken. Ook over het marginaal nut van de renteverlaging kan men zich vragen stellen. Maar allicht speelde de forse daling in de olieprijzen, een belangrijke Noorse bron van inkomsten, een doorslaggevende rol in de beslissing. Voorts wil de Norgesbank over het algemeen een zo accommoderend mogelijk kader scheppen waarmee het de klap van het coronavirus wil verzachten en het verhoopte herstel daarna zo vlot mogelijk te laten verlopen. In het basisscenario verwacht de centrale bank een krimp van de economie van 5.2% dit jaar, gevolgd door 3% groei in 2021. Het coronavirus zou de werkloosheidsgraad doen stijgen tot 6.3% met een forse verbetering in 2021 tot 3.8%.

Het rapport maakt melding van de forse daling van de Noorse kroon tijdens de paniekbeweging in maart. De munt noteerde toen aan diepterecords waarop de centrale bank aankondigde dat ze mogelijk zou interveniëren om de volatiliteit en het gebrek aan liquiditeit een halt toe te roepen. Dat deed ze ook effectief, voor een bedrag van 3.5 miljard NOK. Die daad bij het woord is naast de formele belofte om de rente niet verder te verlagen allicht mee de reden waarom de Noorse kroon het vandaag niet slecht doet, ondanks de onverwachte renteverlaging. De munt verloor heel even terrein na het rentebesluit maar daar is ondertussen nog maar weinig van te merken. EUR/NOK handelt in de buurt van 11.10. Dat bleek al meermaals een stevige ondergrens. We wachten op een breuk lager die het technisch beeld voor de kroon aanzienlijk zou verbeteren.
 

EUR/NOK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.