Coronavirus zorgt voor institutionele koorts in EMU

De markten: kort op de bal

Euro blijft zwakste schakel onder de drie grote munten. 

Flag EU

De uitspraak van het Duits grondwettelijk hof dinsdag woog gisteren nog op de Europese markten. De rechtbank vraagt de ECB om een ‘verantwoording’ van haar obligatieaankopen. Het gerechtshof wil aangetoond zien dat de aankopen de toets van de proportionaliteit doorstaan. Ook de Duitse regering had meer verantwoording moeten vragen. Op zich is het geen formele afkeuring van het PSPP aankoopprogramma van de ECB. Toch creëert het verzoek veel onzekerheid. Enkele vragen/bedenkingen. Als er geen voldoende antwoord komt, kan dat er in theorie toe leiden dat de Bundesbank niet verder kan deelnemen aan het aankoopprogramma. Dat is de facto onmogelijk in het kader van een monetair beleid voor de hele unie. Wat met de onafhankelijkheid van de ECB? Moet die zich nu tegenover verschillende overheden gaan verantwoorden? Hoe dan ook creëert het twijfel over de slagkracht van de ECB bij het bestrijden van de crisis. Gaan er bijvoorbeeld ook vragen worden gesteld over het nieuwe PEPP programma? Wordt een eventuele uitbreiding/verhoging van PEPP nu moeilijker? Kortom veel institutionele vragen. Het droeg gisteren allemaal bij tot een stemming in mineur op de Europese marken. De euro viel terug richting 1.08 en bereikte het zwakste niveau in meer dan drie jaar tegen de yen. De Europese beurzen daalden. Zwakke Duitse orders en een somber economisch beeld uit de lente-vooruitzichten van de Europese Commissie hielpen het sentiment ook niet. De Europese Commissie maakt zich niet enkel ongerust over de economische terugval op zich. Ook de grote verschillen in de coronarecessie tussen verschillende landen en het feit dat de hardst getroffen landen dan nog eens trager dreigen te herstellen, zorgt voor druk op de Europese politieke constructie. Opvallend, ook de rentes stegen gisteren, zowel in Europa als in de VS. Dat had waarschijnlijk in de eerste plaats te maken met een sterk aanbod aan overheidsobligaties om de crisismaatregelen te financieren. De VS gaat volgende week massaal obligaties verkopen en Duitsland bracht uitzonderlijk een langlopende obligatie met een looptijd van 15 jaar. Toch is vraag of die Europese institutionele onzekerheid mogelijk ook geen sporen gaat nalaten op de ‘veilige’ Duitse obligaties. Zeker iets om in het oog te houden. Ter vergelijking, de Amerikaanse beurzen hadden het toch iets minder moeilijk (de Nasdaq steeg zelfs), ook al toonde het ADP arbeidsmarktrappoort dat er in de private sector in de VS vorige maand meer dan 20 miljoen (!) jobs verloren gingen.

Vanmorgen waren de productiecijfers in Duitsland (-9.2%) en Frankrijk (-16.2%) nog maar eens lager dan verwacht en dat geldt ook voor de Italiaanse kleinhandelsverkopen (-21.3%). Later vandaag is het nog uitkijken naar de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de VS. Mogelijk gingen er nog maar eens 3 mln bijkomende jobs verloren. De markt houdt ook een oogje op de aanhoudende diplomatieke spanning tussen de VS en China. De VS blijft een verwijtende vinger opsteken naar China over de verspreiding/oorsprong van het coronavirus en President Trump wil op korte termijn een beoordeling of China zijn verplichtingen onder het eerder afgesproken handelsakkoord nakomt. Zo niet kunnen er sancties komen. Ook een netelige kwestie dus al zetten de Amerikaanse beursfutures hun opmars vanmorgen ongestoord verder. Om af te sluiten toch nog even goed nieuws. Zowel de Chinese als de Australische export konden vanmorgen onverwacht een positief bilan voorleggen. Een voorzichtige indicatie dat de activiteit in de regio stilaan terug op gang komt? Al zal ook dat in het beste geval met vallen en opstaan zijn.  

 

Figuur -EUR/USD : institutionele onzekerheid weegt op de euro.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.