Bank of England houdt rente op 0.1% …

De markten: kort op de bal

… en dat wellicht doorheen 2021

De Bank of England kwam vanmorgen uitzonderlijk vroeg met de mei-rentebeslissing. Zoals algemeen verwacht bleef de beleidsrente onveranderd op een historisch lage 0.1%. Ook aan de omvang van het opkoopprogramma veranderde niks: het totaalbedrag blijft op £645 miljard. Aan het huidige kooptempo is die som al tegen begin juli bereikt.

De Bank of England kwam ook met een economisch scenario, uiteraard voorzien van de nodige disclaimers omwille van de grote onzekerheid. De voorspellingen zijn gebaseerd op een lockdownperiode tot begin juni, waarna een graduele versoepeling van de maatregelen over een periode van vier maanden intreedt. De centrale bank verwacht een stevige krimp van 14% in 2020 - met het zwaartepunt in het huidige kwartaal -, gevolgd door een herstel van 15% in het jaar daarop om in 2022 terug op een meer normale 3% te landen. De dynamiek van dat herstel is langzaam. De post-corona heropleving is wellicht meer voor eind dit jaar/begin volgend jaar. En het duurt waarschijnlijk nog tot de tweede helft van 2021 vooraleer de Britse economie zich terug op het niveau van voor de coronacrisis bevindt. De economische relance gebeurt in functie van de versoepeling van de quarantainemaatregelen. Maar op basis van dergelijke experimenten in het buitenland, denkt de BoE dat “vrijwillige social distancing” het economisch potentieel in een eerste instantie zal beperken. Het is bovendien aannemelijk dat onzekere consumenten nog een tijd lang de vinger op de knip zullen houden. Ze vreest voorts dat veel van de geleden economische schade permanent is. Het is weinig waarschijnlijk dat sommige sectoren, zoals de horeca, de gederfde inkomsten volledig kunnen recupereren. De overheid ontplooide ondertussen heel wat fiscale steunprogramma’s. Ze focuste zich met het Coronavirus Job Retention Scheme onder meer op het vermijden van directe ontslagen. Dat verzachtte ongetwijfeld de klap voor de arbeidsmarkt, aldus de BoE. Maar in het scenario verdubbelt de werkloosheidsgraad van 4% in 2019 toch tot 8% in 2020 om terug licht te dalen tot 7% in 2021. De inflatie bereikt pas in 2022 terug de 2%-doelstelling.

Door het relatief traag herstel verwacht de Bank of England dat de huidige lage rente nog niet meteen zal verdwijnen. De projecties gaan uit van ongewijzigd rentebeleid over de volledige beleidshorizon. De materiële neerwaartse risico’s verbonden aan de groeiverwachtingen pleiten zelfs eerder voor een verdere versoepeling, al zal die wellicht eerder in de vorm van meer kwantitatieve versoepeling zijn dan een nog lagere (negatieve) rente. Twee leden van het bestuur hadden dat bedrag graag vandaag al met £100 miljard opgetrokken maar haalden bakzeil. Ondanks de vrij sombere vooruitzichten, wint het Britse pond vandaag toch terrein na de beslissing. Mogelijk anticipeerde een deel van de markt vandaag al op nieuwe actie door de Bank of England. EUR/GBP zakt van 0.876 richting 0.872/3 momenteel.
 

EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.