Verzacht de Zweedse aanpak van de coronacrisis toch de economische pijn?

De markten: kort op de bal

Economie krimpt “slechts” 0.3% (kw/kw)

Zweden staat bekend om haar redelijke eigenzinnige aanpak van de coronacrisis. De Zweedse centrale bank (Riksbank) volgde het globale versoepelingssneltrein en kondigde een amalgaam aan maatregelen aan om de economie staande te houden. De Riksbank lanceerde een programma van SEK 500 miljard om kredietverlening naar bedrijven te faciliteren, een obligatie-aankoopprogramma van SEK 300 miljard om een eventuele ongewenste rentestijging tegen te gaan en stelde dollarliquiditeiten ter beschikking. De Zweedse regering koos van bij aanvang van de gezondheidscrisis wel voor een wat eigenzinnige aanpak. In tegenstelling tot haar Europese buurlanden die het land volledig lamlegden, bleven bedrijven, horeca en de meeste scholen in Zweden gewoon open. De Zweden mogen zich verplaatsen waar ze willen en de grenzen zijn, in tegenstelling tot die van de Scandinavische buurlanden, niet gesloten.

De wereldwijd bekritiseerde Zweedse aanpak lijkt echter wel de economische coronapijn te verzachten. Althans voor nu. De Zweedse economie kromp in het eerste kwartaal “slechts” 0.3% (kw/kw) terwijl economen rekenden op een krimp van 1%. Beduidend beter dan bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje, etc. die elk een BBP-krimp van om en bij 5% rapporteerden. Details van het BBP-cijfer zijn er nog niet, wel werden ook enkele andere cijfers gepubliceerd vandaag. Die tonen dat fabrieksbestellingen daalden met 9.6% (m/m) in maart en productie in de particuliere sector met 1.8% (m/m). Toch blijven we voorzichtig in de vooruitzichten. De internationale aanvoerketens zijn ernstig verstoord wat de Zweedse open economie en haar bedrijven zwaar treft/zal treffen en haar sporen zal nalaten in de arbeidsmarkt. Het Nationaal Instituut voor Economisch Onderzoek (NIER) verwacht dat de Zweedse economie dit jaar met 7% zal krimpen en de werkloosheid zal klimmen tot 10.2%. Ook de Riksbank schetst een grimmig plaatje. De centrale bank stelt dat de economische klap zwaar zal zijn en de onzekerheid rond de duur van de malaise is groot. Ze hanteert voor het eerst twee scenario’s voor haar groei- en inflatievoorspellingen. Scenario B gaat uit van een bijzonder traag herstel (1.7% groei in 2021 t.o.v. 4.6% in het basisscenario)) na een contractie van 9.7% dit jaar (6.9% in basis). De Zweedse werkloosheidsgraad piekt dan op 10.4% (van 6.8% vorig jaar en t.o.v. 9% in het basisscenario). De Zweedse inflatie blijft in beide scenario’s beneden de 2%-inflatiedoelstelling tot minstens 2022.

De Zweedse kroon reageerde nauwelijks op de publicatie van het BBP-cijfer. Markten kijken uit naar recentere data om een beeld krijgen van de exact impact van corona op de economie. EUR/SEK betaalde de afgelopen maand een stevige prijs als minder liquide munt en bereikte niveaus niet meer gezien sinds de financiële crisis (11.40). De rust is inmiddels wat teruggekeerd. EUR/SEK noteert om en bij 10.71.

Figuur - EUR/SEK : Kroon herstelt na 'liquiditeitscrash' in maart

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.