Duits Gerechtshof stelt ECB voor ultimatum

De markten: kort op de bal

Europese activa belanden onder verkoopdruk

Het Duitse grondwettelijk hof sprak zich vandaag uit over het obligatie-aankoopprogramma van de ECB. Die beslissing was normaliter gepland voor maart maar werd door de coronacrisis even in de ijskast geplaatst. Het oordeel van het hof heeft voor alle duidelijkheid enkel betrekking over het PSPP – het opkoopprogramma van overheidsobligaties dat de ECB in 2015 (!) lanceerde. Het pas opgerichte PEPP valt buiten beschouwing.

Het hof besluit dat PSPP op zich geen monetaire financiering – het (quasi) rechtstreeks opkopen van overheidsobligaties – is. Dat is immers verboden. Het maakt zich wél zorgen omtrent de eventuele disproportionaliteit en stelt zich vragen rond het ‘tijdelijk’ karakter van het programma. De teller van alle monetaire aankopen (APP in het jargon) stond vorige maand op 2 700 miljard euro, waarvan bijna 2 200 miljard onder het PSPP. Het hof vindt tevens dat het Duitse parlement te weinig te zeggen/gezegd heeft over de ECB-aankopen. Duitsland stelt de ECB nu voor een ultimatum: het krijgt drie maanden de tijd om de omvang ervan te verantwoorden en/of het programma bij te stellen zodat het de Duitse grondwettelijke toets toch doorstaat. De uitvoering van het Europees monetair beleid, in casu het opkopen van overheidsobligaties onder PSPP, gebeurt door de nationale centrale banken. De Bundesbank zal die taak opschorten indien de ECB na drie maand geen afdoend antwoord brengt.

In de praktijk verandert er dus (voorlopig althans) weinig. Maar de niet mis te verstane waarschuwing van het Duitse hof kwam toch duidelijk over. De markt schoot in een lichte kramp na het oordeel. Europese beurzen halveerden de winsten. De kredietrisicopremie op Italiaanse overheidsobligaties – waarschijnlijk de grootste belanghebbende in de ECB-aankopen – stijgt. De euro zakt door het ijs. EUR/USD herwon nog maar eind vorige week de 1.09-kaap maar geeft die op dit moment alweer prijs (1.083).
 

Italiaanse overheidsobligatie daalt in waarde

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.