RBA laat rente ongemoeid

De markten: kort op de bal

Aussie dollar zet herstelbeweging voort

De Australische centrale bank hield vanmorgen een reguliere beleidsvergadering en liet zoals verwacht haar beleidsrente (cashrente) ongemoeid op 0.25%. De RBA ging naar voorbeeld van menig andere centrale bank mee in de globale monetaire stimulusgolf om het coronabeestje te bestrijden. Om te beginnen snoeide de centrale bank de rente met 75 basispunten tot de facto nulgrens en ging ze over tot het opkopen van overheidsobligaties op de secundaire markt om de driejaarsrente te verankeren op 0.25%. Op die manier houdt de RBA het volledige korte eind van de rentecurve artificieel laag en waakt ze over een vlotte werking van de Australische obligatiemarkt. Daarnaast introduceerde de RBA een nieuwe faciliteit – het Term Funding Facility (TFF) – waar instellingen kredieten kunnen opnemen aan voordelige voorwaarden in functie van hun uitstaand krediet, en schaft ze extra liquiditeit aan via dagelijkse marktinterventies.

De centrale bank heeft vertrouwen in haar resem steunmaatregelen in ziet de toestand in Australië verbeteren. Ze overweegt zelfs om haar obligatieaankopen opnieuw terug te schroeven. Wel besloot de RBA de omvang van haar dagelijkse marktinterventies uit te breiden met inbegrip van instrumenten uitgegeven door niet-banken met een investment grade rating (minstens BBB-). De RBA belooft de nodige inspanningen te leveren om de financieringskosten laag te houden en kredieten te verstrekken aan bedrijven en huishoudens, en pleit dat ze niet zou terugdeinzen om alles uit de kast te halen om Australische banen en inkomens te waarborgen en bedrijven te ondersteunen op weg naar een herstel. Een renteverhoging is voorlopig niet aan de orde. De RBA speelt pas met dit idee wanneer de arbeidsmarktomstandigheden aanzienlijk verbeteren en de inflatie duurzaam het 2-3%-streefdoel bereikt.

De aankondiging van de RBA is geen verrassing voor de markten. De Australische rente blijft stabiel aan het korte eind van de curve (curvecontrole) en stijgt marginaal (1.5 basispunten) aan het lange eind. De Australische dollar profiteert van een algemeen verbeterd sentiment. De munt kent sinds eind maart een herstelbeweging en veerde op vanuit AUD/USD 0.55 tot momenteel nabij 0.645. De markten keken gisteren met argusogen naar de oplopende spanningen tussen de VS en China. De Trump-administratie wijst naar Peking als de schuldige voor de uitbraak van het coronavirus en dreigt zelfs met invoerheffingen als vergelding. Amerikaanse beurzen gingen lager maar konden het tij uiteindelijk keren (winsten tot 1%). Europese beurzen volgen vanochtend de ommekeer op Wall Street en kleuren groen met winsten tot 1.5%. Amerikaanse en Europese rentes gingen verrassend om en bij 2 basispunten hoger. EUR/USD viel terug van 1.10 en noteert rond 1.091. Beleggers kijken vandaag uit naar de beslissing van het Duits gerechtshof over de wettigheid van het ECB-obligatieprogramma en het ISM-bedrijfsvertrouwen in de dienstensector. Een teleurstellend antwoord en/of een duikeling van de ISM kan het risicosentiment opnieuw verzuren.

AUD/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.