ECB zet de zeilen lichtjes bij …

De markten: kort op de bal

… maar markt reageert teleurgesteld

Flag EU

De ECB hield vandaag de beleidsrentes ongemoeid op -0.50% (depositorente) maar versoepelde wel de voorwaarden voor haar langetermijnfinanciering (TLTRO III). Ze verlaagde de rente op die programma’s met 25 basispunten. De ECB introduceerde verder een bijkomende kredietverleningsfaciliteit, Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations, ofte PELTRO. Anders dan bij de TLTRO’s zijn de gunstige voorwaarden van dit programma niet gekoppeld aan uitstaande leningen aan de bedrijfssector. PELTRO’s zijn bedoeld om de functionering van en binnen de financiële sector en geldmarkt te waarborgen. De recente, aanhoudende stijging van de Europese geldmarktrentes (bv. Euribor) is Lagarde en co wellicht ook niet ontgaan. De omvang van dat andere pandemie-acroniem, het PEPP waarmee de ECB overheids- en bedrijfsobligaties opkoopt, blijft voorlopig op €750 miljard. Her en der was sprake dat Lagarde dat bedrag zou optrekken tot de symbolische € 1 000 miljard. Het thema werd ook niet echt behandeld tijdens de beleidsvergadering, gaf Lagarde tijdens de persconferentie nadien mee. De OMT-bazooka, waarmee de ECB in theorie onbeperkt overheidsobligaties zou kunnen opkopen, was evenmin een agendapunt. Lagarde kreeg de vraag enkele keren voorgeschoteld maar ze wuifde die weg door het in 2012 opgerichte programma als minder geschikt voor de coronacrisis te bestempelen. Daar was de markt minder gelukkig mee. Lagarde herhaalde wel tot in den treure dat ze de flexibiliteit binnen de huidige (PEPP-)programma’s maximaal zal benutten én dat de modaliteiten te allen tijde kunnen worden aangepast; zowel in omvang, tijd als in compositie. Maar dat bood niet het volledige comfort dat de markten zochten. De euro noteert kortbij het laagste niveau van de dag (EUR/USD 1.0845). De Europese beurzen diepen de verliezen uit (Euro Stoxx 50 momenteel 1.75% lager). De Duitse tienjaarsrente zoekt het laagste punt sinds midden maart op (-0.55%) terwijl de perifere kredietrisicopremies uitlopen met Italië (+12 basispunten) op kop.

Figuur - Italiaanse kredietrisicopremie loopt op

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.